Minister Levens: “Op dit moment kunnen we online educatie niet aan”

Volgens de Onderwijsminister Marie Levens is er een onderzoek verricht, waaruit blijkt dat 70% van de leraren niet ready is voor online educatie. Als realist en practicus, zoals de minister zichzelf noemt, schroomt zij niet mee te delen dat ‘we op dit moment online education niet aan kunnen’. Ze voegt daaraan toe dat dit niet betekent dat zij die het wel kunnen ermee moeten stoppen. “We moeten allemaal die richting op dat we online education moeten geven. Maar ons internetsysteem is niet helemaal betrouwbaar (bijvoorbeeld tijdens een Zoom-meeting valt internet uit) en mensen hebben geen laptop en Iphone thuis”, luiden de woorden van minister Levens in het recente KAAK-programma.

Daardoor beschouwt de minister de televisie en radio ook als goede vormen van afstandsonderwijs. Wat zij onderstreept, is dat discriminatie in het onderwijs niet mag. Doordat de één wel en de ander niet over bijvoorbeeld een laptop beschikt, zou discriminatie een rol kunnen spelen. “Niemand mag om zo een reden gediscrimineerd of afgewezen worden.” In ieder geval is de minister er trots op dat Suriname één van de weinige landen in de Caricom is die de scholen draaiende heeft weten te houden, ondanks covid-19. “Dat is een prestatie. Guyana heeft haar scholen niet opengedaan, Jamaica en Barbados ook niet. Wij hebben die durf wel gehad”, aldus Levens.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: