Tekst toespraak president Santokhi zaterdag 9 januari ter gelegenheid van 16e Pravasi Bhartiya Divas

‘Aadarniya Pradhan Mantrie, Narinder Modi Ji,

Aadarniya parwási bhaaratlogon,

hamar taraf se aap sabke pranaam.

Kaa haal hai?

Hamaar des Surinaam ke of se, ham aap sabke winémra

abhinandan prastut karilaa.

Excellentie Narindra Modi, premier van India,

Excellentie dr. Jaishankar,

Minister van Buitenlandse Zaken,

andere hoogwaardigheidsbekleders van de regering van India, vertegenwoordigers van de Diaspora Landen,

geachte gasten, dames en heren.

Bedankt voor de grote eer en het voorrecht om uw hoofdgast te zijn en deze keynote toespraak te mogen houden.

Ik voel me nederig door deze uitnodiging van premier Modi en daarvoor wil ik hem ook dankzeggen.

Mijnheer de premier, mag ik deze gelegenheid vooral aangrijpen om u te bedanken voor de warme woorden die u in het openbaar sprak na mijn inauguratie als president van Suriname afgelopen juli, in het programma ‘Man ki Baat’ van 26 juli vorig jaar. Dit werd zeer gewaardeerd.

En in dezelfde geest meneer de premier, kan u ook bedanken voor de vriendelijke groeten en aandacht verleend aan de diaspora van Suriname in Nederland tijdens uw bezoek daar in 2017.

Meneer de premier, ik had het voorrecht u en wijlen Sushma Swaraj in 2018 te ontmoeten, toen ik een delegatie leidde naar de eerste PIO Parlementaire delegatie (Personen van Indiaanse Origigine) van Suriname naar Delhi, tijdens de Pravasi Bhartiya Divas.

Ik verheug me op de gelegenheid om u bij een volgende keer weer in de niet zo verre toekomst te mogen ontmoeten als het staatshoofd van Suriname.

Vorig jaar bezocht president Shri Ram Nath Kovind Suriname en het zou het een eer zijn om binnenkort India te bezoeken.

Dames en heren, mijn land Suriname en India hebben een lange  geschiedenis van bijna 148 jaar. Een geschiedenis die de levens heeft gevormd van velen die door de ‘Kala Pani’ reisden en andere oceanen naar nieuwe en onzekere bestemmingen.

Al die tijd hebben deze Girmitya’s hun culturele wortels behouden en de erfenis van deze grote natie: India.

Zoals veel van mijn landgenoten ben ik ook het product van deze geschiedenis.

Het lot van vandaag heeft ons in deze tijd en plaats gebracht om te leiden en Suriname te leiden in de traditie van de universele leer van grote leiders, zoals Mahatma Gandhi.

Om mensen samen te brengen, om ze aan één natie te binden en dat op vreedzame wijze te doen en in de tradities van een open en democratische samenleving.

Dames en heren, ik wil hier kort een stukje geschiedenis beschrijven van mijn land.

Als president ben ik dankbaar deel uit te maken van een multi-etnische samenleving, een vreedzame samenleving, een samenleving waarvan de voorouders uit de hele wereld kwamen.

Als zoon van Suriname ben ik er ook trots op, dat ik van Indiase afkomst ben.

Een erfgoed en cultuur die zijn doorgegeven door mijn ouders en grootouders, die 148 jaar geleden aan deze avontuurlijke reis begonnen van Bihar en Uttar Pradesh en zeilden vanuit Kolkata op zoek naar hun dromen voor een beter leven in Suriname.

Tegenwoordig komt die band tot uiting in de vele culturele en toeristische bezoeken die mijn landgenoten brengen naar India.

Het wordt ook gesymboliseerd door de tweelingbeelden van “Baba en Mai” in onze hoofdstad Paramaribo en in Kolkatta.

Vandaag de hebben de nakomelingen van deze Girmitya’s, die werden gerekruteerd en naar Suriname gebracht als contractarbeiders, bijgedragen aan het creëren van een nieuw land en hebben er hun nieuwe thuis van gemaakt.

Ze hebben enorm bijgedragen aan Suriname en Nederland,

de voormalige koloniale macht die meer dan 300 jaar over Suriname regeerde.

Tegenwoordig zijn Surinaamse Hindostanen een essentieel onderdeel van elk aspect van de maatschappij. De Girmitya’s uit de 19e eeuw hebben een geweldige reis gemaakt, van arme boeren tot wereldburgers.

Surinaamse Hindostanen hebben hun eigen diaspora gevormd in Nederland, de Nederlandse Antillen en in de Verenigde Staten van Amerika.

Dames en heren, vandaag ben ik daar als president van Suriname trots op en zeg dat Suriname met de verkiezing van mijn nieuwe regering weer door de wereld wordt gezien als een democratisch land, geregeerd door de heerschappij van wet.

Gebaseerd op universele principes zoals gelijkheid, non-discriminatie, respect voor fundamentele mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van aanbidding van het geloof.

Suriname heeft een meerpartijenstelsel met veel politieke partijen en partijen moeten met elkaar samenwerken om coalitieregeringen te vormen. Dat is ons gelukt door het doorzettingsvermogen van onze leiders die – zoals ik eerder zei – werden geïnspireerd door de filosofie van geweldloosheid van Mahatma Gandhi en dit is sindsdien een hoeksteen geworden van onze politieke cultuur.

Bij deze speciale gelegenheid van de Parvasi Bhartiya Divas is het ook belangrijk te erkennen en te vieren dat de Surinaamse Hindostanen erin zijn geslaagd hun erfgoed, cultuur en gewoonten te behouden.

We hebben een levendige hindoeïstische en moslimgemeenschap.

Tegenwoordig spreken we nog steeds Bhojpuri, Surinaamse stijl, we geloven dat we de beste traditionele Indiase keuken in het Caribisch gebied hebben.

We leren onze jongeren nog steeds traditionele volksdansen en volksmuziek, zoals de baithak gana. We vieren Holi Phagwa en observeren belangrijke Holi Phagwa en vieren belangrijke heilige dagen, zoals Divali, wat een nationale feestdag is in Suriname.

We koesteren Bollywood en we profiteren van moderne, geavanceerde Indiase Informatie Technologie.

Kortom, India en Suriname zijn op vele niveaus met elkaar verbonden.

Historisch, religieus, taalkundig en cultureel.

Als ik naar de toekomst kijk, dames en heren, geloof ik dat wenu weer een historische kans hebben om daar nog een laag aan toe te voegen. Ik ben van mening, dat onze twee landen de zakelijke en commerciële moeten intensiveren om de onderlinge band te versterken.

In deze onderling verbonden wereld waarin we allemaal leven, waarderen wij internationale relaties gebaseerd op respect en wederzijds voordeel.

Vanuit het Surinaamse perspectief zouden we expertise van India verwelkomen. Op het gebied van voedselzekerheid – een van de belangrijkste mondiale uitdagingen van onze toekomst – kan en moet Suriname haar rol spelen.

We hadden een traditie van een grote rijstindustrie, een deel van de beroemde rijst variëteiten werden in die tijd naar de Punjab in India geëxporteerd door het  internationaal geprezen rijstonderzoekscentrum in Wageningen, Nickerie.

We kunnen die traditie heroveren met een nieuwe, hightech,

benadering.

Onze diaspora-studenten en onderzoekers moeten kunnen profiteren van de enorm beschikbare expertise die India heeft.

Het reeds succesvolle Know India-programma moet worden benadrukt en verbreed.

Op het gebied van IT consultancy en ontwikkeling kan Suriname’s jonge bevolking een geweldige bron zijn.

Tijdens mijn bezoek in 2017 heb ik al voorgesteld om een speciale Indiase Diaspora Commissie  op te richten om deze kwesties te onderzoeken en met een rapport te komen en voorstellen om kansen te identificeren en praktische voorstellen die zowel India als Suriname ten goede moeten gaan komen.

Om al deze inspanningen te vergemakkelijken, wil ik India en Suriname voorstellen om vrij verkeer van mensen tussen onze landen te introduceren landen, zonder visa. Suriname is bereid hierin een eerste stap te zetten door de visumverplichting te beëindigen voor bezoekers uit India.

Ik denk dat het het toerisme tussen onze landen ten goede zou komen en dat het ook een belangrijke impuls zou geven aan zakelijke kansen tussen onze landen.

Dames en heren, mag ik besluiten door te zeggen dat het belang van de Indiase diaspora de wederzijdse voordelen kan en moet opleveren.

Als we de kansen op deze manier benaderen, kunnen we veel bereiken voor onze landen.

Het is prachtig geschreven in de Bhagavad Gita dat de kracht van ons als mensen is, mensen te verbinden:  Sarva bhutá hite ratáh, wat letterlijk betekent ‘constant bezig zijn met het welzijn van iedereen’.

In dit opzicht is het ook onze plicht om de Indiase diaspora gemeenschap te verbinden met Bharat Mata en zo mijn mooie land Suriname te verbinden met ons cultureel erfgoed in India.

Dames en heren, onze Surinaamse diaspora maakt deel uit van India’s ‘soft power’. Vanuit mijn perspectief wil ik zeggen, dat India bijgevolg ook onderdeel is van de ‘soft power’ van Suriname.

We hebben een historische band met elkaar en die band zal de onze  kracht zijn om vooruit te gaan, hand in hand, ten behoeve van ons beide landen en de internationale Indiase diasporagemeenschap.

Duniyā ko shreshṭa banāvo! Laten we dit gezamenlijk tot een nobele wereld maken.

Mag ik nogmaals u premier Modi bedanken voor de uitnodiging om mij te richten tot dit voorname publiek.

En dames en heren, ik dank u voor uw vriendelijke aandacht.

Namaste en moge God de volkeren van onze landen, India en Suriname, zegenen.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: