Raymond Hasnoe: ‘Hoe komen ze aan die 20%?’

De prijzen van basisproducten in de winkels worden binnenkort met 20% verlaagd. De prijsverlaging is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen, stelt minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, aldus vrijdag de Communicatie Dienst Suriname. De regering legt nu de laatste hand aan een serie aan maatregelen voor het gezond maken van de economie. De rode draad hierin is het stabiliseren en verlagen van de koers. Zo worden volgende week de geldtransporten opgestart. Parallel zijn er andere maatregelen in uitvoering om de rust op de valutamarkt structureel te herstellen, geeft minister Achaibersing aan.

Met de prijsverlaging van de basisgoederen hoopt de regering het in gang gezette herstel- en stabilisatieproces direct tastbaar te maken voor de burgers. De regering zal voor de importeurs van deze goederen Amerikaanse dollars beschikbaar stellen tegen de Centrale Bank-koers van SRD 14,29. Dit gebeurt echter pas nadat hun goederen in Suriname zijn aangekomen en ingeklaard. Op deze wijze wordt voorkomen dat vreemde valuta voor andere doeleinden worden gebruikt. Maar de kans is reëel dat de regering met deze maatregel om de prijs van slechts 30 basisgoederen met 20% te verlagen, de zwarte markt in de kaart speelt. De regering, zo kan gesteld worden, erkent nu feitelijk dat er een zwarte markt is. Verlaging van de koers, waarop de regering nu lijkt te hopen, is dan ook waarschijnlijk een utopie.

Achaibersing en collega Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie hebben donderdag de prijsverlagingsmaatregel besproken met vertegenwoordigers van de importeurs, winkeliers en consumentengroepen. Alle partijen gaven aan dit initiatief van de regering ten volle te ondersteunen. Met het brede draagvlak is de overtuiging volop aanwezig dat de voordelen voor de burger snel zichtbaar worden op de winkelrekken. Maar, Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Winkeliers, die aanwezig was bij het overleg donderdag, zei vrijdag in gesprek met Dagblad Suriname, zich af te vragen hoe de regering aan 20% is gekomen.

Brood en meel komen niet eens op de lijst voor’

‘Het was een informatief gesprek. Het is toe te juichen dat er stappen worden ondernomen. Maar, voor ons, winkeliers, is het nog steeds onduidelijk om welke producten het gaat. We kregen tijdens het overleg een lijst met basisgoederen, maar die klopt niet. Wij weten wat basisgoederen zijn, maar bijvoorbeeld brood en meel komen niet voor op de lijst. Wij hebben niet gezien hoe die lijst tot stand is gekomen. Overigens, het zijn niet de importeurs die de lijst moeten publiceren, maar het ministerie.’ Beide bewindslieden onderstrepen vrijdag tegenover de Communicatie Dienst Suriname dat er bijzondere aandacht is voor het versterken van de concurrentiepositie van de lokale producenten. Consumenten zullen ook worden gestimuleerd zoveel als mogelijk Surinaamse producten te kopen. 

De nieuwe lijst met in prijs verlaagde basisgoederen wordt op korte termijn bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat die wordt uitgebreid met meer gebruiksartikelen. Importeurs worden voortaan verplicht hun maximumprijzen te publiceren en erop toe te zien dat deze door de wederverkopers worden nageleefd. De controle op de prijzen zal streng zijn. Het ministerie van Economische Zaken zal gerichte controles uitvoeren. In geval van klachten kunnen die doorgegeven worden op de Facebookpagina van dit ministerie en telefonisch/Whatsapp via 08530915. 

PK

error: Kopiëren mag niet!