Minister Nurmohamed van OW neemt geen genoegen meer met slecht presterende en vaak afwezige ambtenaren

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft besloten om per 1 januari 2021 verscherpte maatregelen te treffen tegen personeelsleden die zich niet houden aan de in de Personeelswet aangegeven richtlijnen.

Hiermee wil het ministerie duidelijk maken, dat de personeelszorg van OW niet alleen de goede eigenschappen zal honoreren, maar dat zij ook degene die niet naar wens presteren en vaak afwezig zijn, zonder daartoe toestemming te hebben, zal aanpakken. Dit meldt de Communicatie Dienst Suriname zaterdag op gezag van het ministerie van Openbare Werken.

Indien een ambtenaar langdurig afwezig is zonder een gegronde reden en geen presentie tekent, dan kan zo’n ambtenaar conform de Personeelswet een verweerbrief ontvangen van de afdeling Personeelszaken. Als de ambtenaar geen gehoor geeft of zich niet afdoende schriftelijk of mondeling verantwoord, zal het ministerie genoodzaakt zijn over te gaan tot schorsing, inhouding van salaris en uiteindelijk ontslag.

‘Het moet nu een duidelijke signaal zijn voor de ambtenaren van Openbare Werken, dat ze niet buiten het personeelswetboek moeten handelen door bijvoorbeeld veel te verzuimen, anders dwingen ze ons om hen te straffen’, aldus minister Riad Nurmohamed. 

De minister doelt op eerlijkheid en wil voorkomen, dat een kleine groep hard moet werken en dat de rest doet wat hij of zij wilt. Verder is hij van mening, dat daadwerkelijk de regels in de Personeelswet gehanteerd dienen te worden. ‘We zijn vrij soepel bij de overheid, ook bij OW, maar ergens is er een grens en dit zijn de gevallen waar we genoodzaakt zijn waarschuwingen te geven.’

Vanwege Covid-19 werkt het ministerie volgens een roulatiesysteem. De personeelsleden dienen zich zoveel mogelijk aan hun werkschema te houden. De afdeling Personeelszaken zal de presentie bijhouden. Ook de afdelingshoofden hebben een controleplicht.

De minister vraagt zijn ambtenaren om zich zoveel mogelijk aan de Personeelswet te houden om zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van het ministerie in het algemeen. Indien er onder de medewerkers ontevredenheid is, dan kan dat doorgegeven worden bij het Meldpunt Onregelmatigheden van het ministerie.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: