Minder groente in januari

In de maand januari zitten agrariërs vanwege de regen met hun groente, omdat de koopkracht afneemt in januari. “Landbouwers bereiden zich voor op de komende regentijd in april”, vertelt Ganesh Kandhai, voorzitter van de Landbouwcoöperatie Kwatta. Een aantal is daartoe minder in staat dan anderen. Bij schade is de vraag of er voorzieningen voor deze ondernemers getroffen kunnen worden om financiële investeringen te compenseren. Kandhai vertelt dat LVV zich met dit vraagstuk bezighoudt. Registratie van wie wat produceert, is daarbij nodig. Dit vormt dan de basis voor de voorzieningen, waarvoor men in aanmerking zou kunnen komen.
Het is goed als er een moment komt, waarbij alles richting de landbouwers wordt gestroomlijnd. Kandhai benadrukt dat overleg met de stakeholders belangrijk is.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: