Nieuwe EU-fytosanitaire regels nog steeds van kracht

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vrijdag bekendgemaakt, dat de nieuwe EU-fytosanitaire wetgeving, die sinds 14 december 2019 van kracht is, nog steeds van kracht is. Dit ter voorkoming van de invoering en verspreiding van ziekten en plagen in de Europese Unie (EU). 

Het is nog steeds verboden om zonder een fytosanitair certificaat van het ministerie planten en plantaardige producten (groenten, fruit, zaden, bloemen, planten, enzovoorts) te exporteren of mee te nemen naar de EU en dus ook naar Nederland. Datzelfde geldt voor sopropo, manja, citrus, Syzygium fruitsoorten (zoals pommerak, pommeroos en Curacaose appel), sapotille, sterappel en andere fruitsoorten waarvan bekend is, dat ze fruitvliegjes kunnen bevatten.

Het verbod geldt voor zowel commerciële als niet-commerciële zendingen. Daarnaast geldt voor reizigers en verzenders van postpakketten ook nog een verbod op producten als antroewa, peper en boulanger. Deze producten kunnen veelal niet terug getraceerd worden naar het geregistreerd veld waar inspecties zijn geweest voor het ministerie.

LVV meldt ten overvloede in haar bericht nog, dat een fytosanitair certificaat ook is vereist bij eigen nationale wetgeving.  Wie meer informatie wil over de fytosanitaire regels kan terecht bij de Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen aan de Letitia Vriesdelaan no. 10, ingang 5, CAHFSA-gebouw, tel. 479112 toestel 1218 of tel. 426823. 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: