Ministerie van BiZa ontmoet leden Onafhankelijk Kiesbureau

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft donderdag in de Congreshal kennisgemaakt met leden van  het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) onder leiding van voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks. Er werd van gedachten gewisseld over het belang van ‘voters education’ en de uitvoering van diverse post-electorale activiteiten zoals het project Onderzoek ongeldige stembiljetten verkiezingen, zo meldt de Communicatie Dienst Suriname.

BiZa-minister Bronto Somohardjo zei, dat dit project is opgedeeld in twee fasen, waarvan de eerste fase reeds in de periode van 1-6 oktober 2020 is uitgevoerd waarin onbruikbare en ongeldige stembiljetten van de afgelopen verkiezingen zijn verzameld, gesorteerd en overgebracht naar het hoofdkantoor van BiZa.

Het gaat nu om de tweede fase van het project, waarin onderzoek zal worden gedaan naar de redenen die hebben geleid tot ongebruikte en ongeldige van de stembiljetten. Dit onderzoek is belangrijk ter verbetering van de interne verkiezingsorganisatie om het aantal ongeldige stembiljetten verder te verminderen.

Deze fase zal door deskundigen van het ministerie van BiZa worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het OKB. De coördinatie van dit project ligt in handen van het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV). 

Somohardjo gaf verder aan. dat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er een dalende trend is voor wat betreft het aantal ongeldige stembiljetten en wel als volgt in 2005 4.15%, 2010 2.87% en in 2015 2.43%.

Tenslotte kwam de evaluatie van het verkiezingsproces van de verkiezingen van 25 mei aan de orde waarbij alle verkiezingsactoren, zoals het OKB, het Centraal Hoofdstembureau (CHS), districtscommissarissen en de politieke partijen, zullen worden uitgenodigd om te participeren in een evaluatie workshop op 20 en 21 februari. Deze workshop moet resulteren in het opstellen van een actieplan met aanbevelingen voor verdere verbetering van het verkiezingsproces met het oog op de verkiezingen in 2025.

error: Kopiëren mag niet!