President Santokhi: ‘Inkomsten uit houtexport moeten naar samenleving’

‘Er is groot verschil aan wat geëxporteerd wordt en wat een importerend land aan import registreert’

‘De inkomsten uit de export van hout moeten terugvloeien naar de samenleving. De natuurlijke hulpbronnen behoren toe aan het volk van Suriname en zij moet er profijt van hebben’, aldus president Chandrikapersad Santokhi donderdag tijdens een bijeenkomst met de directie en Raad van Commissarissen (RvC) van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Ook minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) was aanwezig, zo meldt de Communicatie Dienst Suriname.

President Santokhi zei, dat er veel mis gaat bij de export van rondhout. De staat verliest heel wat inkomsten en dat moet aangepakt worden. Ook gaat er veel mis bij de SBB, waar Stanley Betterson deze week werd  benoemd tot directeur. 

Het staatshoofd stelde, dat er een onderzoek is gevraagd aan de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en dat de regering kijkt uit naar de resultaten van dit onderzoek. Maar, dat neemt volgens de president niet weg, dat de nieuwe directeur en zijn directie samen met de RvC hun verantwoordelijkheid nemen om het bedrijf gezond te maken. Zij zullen alle maatregelen moeten treffen om de SBB weer winstgevend te maken met de inkomsten uit de houtsector. Deze inkomsten zullen via de staatskas moeten terugvloeien naar de samenleving, die profijt moet hebben aan de natuurlijke hulpbronnen.

‘Staat mist jaarlijks voor US$ 130 miljoen aan inkomsten’

Santokhi zei ook, dat de politieke top de SBB de opdracht heeft gegeven om binnen een maand met een totaal reorganisatieplan te komen. ‘Reorganisatie qua beleid, organisatiestructuur, bemensing, professionaliteit, efficiëntie, effectiviteit en integriteit’, somde hij op.

Hij zei verder, dat – wanneer gelet wordt op de jaarverslagen van de SBB – blijkt, dat de staat op jaarbasis 130 miljoen Amerikaanse dollar aan inkomsten moet derven, omdat er een onjuiste registratie plaatsvindt van exporthout. Het is gebleken, dat er een grote discrepantie is in wat in Suriname geregistreerd wordt aan export en datgene wat in het buitenland ontvangen wordt als import. Het verschil van 130 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis verdwijnt volgens president Santokhi ergens. ‘Wij moeten onderzoeken waar en bij wie’, aldus de president die sprak over een keten dan wel een kartel. 

Hij benadrukte, dat net als de regering ook bij de parastatale bedrijven sprake moet zijn van bezuiniging, prudent beleid, transparantie, openbare inschrijving en het tegengaan van verspilling. Van de SBB wordt verder een nieuwe structuur en een nieuw organogram gevraagd.

Bosautoriteit

Ook komt er een gefaseerd plan dat ervoor moet zorgen, dat een belangrijk deel van het rondhout in Suriname achterblijft voor de lokale industrie. De export zal dan gefaseerd worden afgebouwd.  Een andere optie is dat een in te stellen Bosautoriteit al het hout opkoopt, beslist wat achterblijft voor de lokale industrie en wat geëxporteerd moet worden.

Minister Diana Pokie zei, dat met de nieuwe directeur het beleid van haar minister voortgezet kan worden. Echter, om de SBB gezond te maken, moet de controle worden opgevoerd. Ze acht het instellen van de Bosautoriteit dan ook van belang, net zoveel als het aanstellen van een Vliegende Brigade om de controle op te pakken.

error: Kopiëren mag niet!