“Bij kiezersvolk kan het zijn overgekomen als donderslag bij heldere hemel”

Het is best wel mogelijk dat de 1.172 kiezers, die op 25 mei 2020 hun vertrouwen hebben gesteld op Sergio Akiemboto, zich bedrogen voelen met de abrupte beslissing van de met de voorkeur gekozen NDP-parlementariër om uit de paarse partij  te stappen en zijn zetel in het parlement in te leveren. “Hij heeft op basis van toezeggingen en beloftes getracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Brokopondo. Mede op basis daarvan denk ik dat het kiezersvolk zijn stem op hem heeft uitgebracht”, zegt Ronny Asabina, parlementariër/fractieleider tevens voorzitter van de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), aan Dagblad Suriname. Volgens de BEP-topman, die ook gekozen is in hetzelfde district, moet nu aan hetzelfde kiezersvolk gevraagd worden wat hij vindt van het besluit van Akiemboto. Uit de drie oorspronkelijk gekozen parlementariërs uit het district Brokopondo, is Asabina (853 stemmen) nu de enige die zijn werk als volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee (DNA) voortzet. Eerder heeft ook Diana Pokie van de Abop, die met 1128 stemmen gekozen was, haar DNA-lidmaatschap ingeruild voor de functie van minister van Grond en Bosbeheer. “Er was keuze en wanneer wij de balans opmaken, is hij met de meeste stemmen uit de bus gekomen”, zegt Asabina. De volksvertegenwoordiger benadrukt echter dat alhoewel hij en Akiemboto dorpsgenoten zijn, op hetzelfde plek hun stemmen hebben uitgebracht en er een zeker bloedverwantlijn is tussen de twee, hij zich liever op een vlakte houdt in deze kwestie aangezien het een privéaangelegenheid van Akiemboto is in combinatie met diens partij.

Uit politiek stappen een beetje te verregaand

Dat Akiemboto ook ervoor gekozen heeft om uit de politiek te stappen is volgens Asabina een beetje te verregaand. “Maar het heeft te maken met de onderbouwing en de reden waarom zo iemand tot zo een besluit komt. Maar ik kan mij verplaatsen in de belevingswereld van degene die hun vertrouwen en hoop hebben gevestigd in zo een parlementariër. Het kan misschien ook zijn overgekomen als donderslag bij heldere hemel. Ik ga ervan uit dat de personen die het besluit hebben genomen in conclaaf zullen treden met de mensen van wie ze draagvlak hebben gehad”, aldus Asabina. Akiemboto gaf het volgende als reden in zijn verklaring: “De Surinaamse gemeenschap heeft met de verkiezingsuitslag van 25 mei 2020 een sterk signaal afgegeven. Na een optelsom van feiten, handelingen en -juist het uitblijven van handelingen- ben ik tot de conclusie gekomen dat het tijd is om afscheid te nemen van het huidige politieke bestel. De afgelopen tijd betrapte ik mezelf steeds vaker erop dat ik me ongemakkelijk voelde wanneer ik als politicus of volksvertegenwoordiger werd aangesproken op het handelen van politici en andere maatschappelijk vooruitgeschoven personen. Steeds vaker wordt van mij verwacht standpunten in te nemen die te ver afstaan van mijn persoonlijke waarden en mening. Eveneens is het onvermogen, om een antwoord te vinden op de onvrede in de Surinaamse samenleving, over de politieke gang van zaken in het algemeen en over het gevoerde beleid in de achter ons liggende periode, een belangrijk punt”.

In 2015 ook met voorkeur gekozen en DNA-zetel ingeleverd

Het is overigens niet de eerste keer dat Akiemboto zijn DNA-lidmaatschap opgeeft. De inmiddels ex-NDP’er werd voor de eerste keer in 2015 met 1.545 stemmen op voorkeur gekozen. Hij werd toen wel beëdigd en toegelaten tot het parlement, maar koos enkele dagen daarna toch ervoor om zijn functie als president-directeur bij staatsmijnbouwbedrijf Grassalco voort te zetten en zijn DNA-lidmaatschap dus in te leveren. Na de verkiezing van 2015 heeft de NDP-voorzitter tevens toenmalige president, Desi Bouterse, een oproep gedaan aan de gekozen parlementariërs om functies gescheiden te houden. Akiemboto was in 2010 ook kandidaat voor de paarse partij, waar hij kaderlid en jeugdleider was. Hij kwam toen niet binnen. Een jaar later werd hij benoemd tot directeur van Grassalco. Als verklaring voor dit besluit zei Akiemboto in augustus 2015:  “Grassalco zit op een cruciaal punt. Ik zeg niet dat niemand anders dit zou kunnen, maar ik denk dat het goed is om wat je aangevangen hebt, tot een goed einde te brengen.” Uit de stukken die toenmalige vicepresident Ashwin Adhin in 2016 in het parlement overlegde, bleek dat Akiemboto toen aanspraak maakte op een maandsalaris van SRD 21.960, 2 maanden vakantiegeld, eveneens 2 maanden gratificatie, 15% representatietoelage van het brutosalaris, kinderbijslag voor maximaal 4 kinderen (SRD 50 per kind), een dienstvoertuig en eerste klasse medische behandeling. Dat is veel meer dan wat hij zou krijgen als DNA-lid.

Traditie in de Surinaamse politiek

Ook Diana Pokie, de tweede kandidaat met de meeste stemmen in Brokopondo, werd voor de derde maal gekozen in het district. Nadat de Abop ervoor koos om in de regeringscoalitie te stappen, werd Pokie voorgedragen als minister. Op haar plaats kwam toen Fogatie Aserie (531 stemmen). “Om een andere functie te ambiëren is nu meer regel dan uitzondering. Kijk wat wij meemaken: Ronnie Brunswijk is met voorkeursstemmen gekozen, maar kiest ervoor om vicepresident te worden. Chan Santokhi is ook met voorkeursstemmen gekozen, maar koos ervoor om president te worden, ook de ministers van Defensie en Openbare Werken. Ook bij voorgaande kabinetten was dit het geval. Dus het is een traditie in de Surinaamse politiek  of dat je gekozen word als parlementariër, maar dat je een andere functie ambieert of misschien het parlement als springplank gebruikt om andere behoeften te bevredigen danwel andere doelen te realiseren”, aldus Asabina.

Spijt betuigd voor klappen vrouw; ook aanspraak op voorzieningen ex-ministers

Bij zijn beëdiging als minister van Natuurlijke Hulpbronnen in mei 2019 heeft Akiemboto opvallend genoeg ook spijt betuigd van een handeling die hij tien jaar geleden had gepleegd. Toen had hij in een boze bui zijn huidige vrouw geklapt. Na de mishandeling van de vrouw werd er aangifte tegen hem bij de politie gedaan. Volgens Akiemboto is hij verhoord en heengezonden zonder voorgeleid te worden. Akiemboto heeft precies een jaar gediend als minister. Dat betekent dat hij ook aanspraak maakt op pensioen en voorzieningen van ex-ministers. Wilsientje van Emden zal op de plek van Akiemboto komen in de DNA voor het district Brokopondo, indien zij bewilligt. Gregory van der Kamp stond als nummer drie op de NDP-kandidatenlijst in Brokopondo. Indien Van Emden niet bewilligt, zal die plek open komen te staan voor Van der Kamp. 

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: