Reshma Mangre herdenkt 20 jaar vakbondscarrière op 45ste jaardag

“Van huis uit ben ik altijd een strijder geweest”

Vandaag is het een dubbele bijzondere dag voor de BvL/ALS-voorzitter Reshma Mangre. Zij herdenkt namelijk haar 20 jaar vakbondscarrière op haar 45ste jaardag. In gesprek met Dagblad Suriname deelt zij haar ervaring als enige vrouwelijke leider binnen BvL/ALS. Mangre werd op haar 23ste shopsteward van BvL, die ondertussen al 50 jaar bestaat, en vanaf haar 25ste neemt ze zitting in het bestuur. “Ik heb altijd een uitgesproken mening gehad en daardoor viel ik op binnen de bond. Ik werd secretaris van de bond en dat heb ik 18 jaren gedaan. Op 8 januari wordt het 2 jaar dat ik de voorzittersrol vervul.”

Gaandeweg werd ook ALS (Alliantie van Leerkrachten in Suriname) opgericht en ook daar functioneerde Mangre als secretaris en thans voorzitter. Waarom de keus voor de vakbondswereld, die blootgesteld is aan vele harde uitdagingen en zelfs gevaren? “Van huis uit ben ik altijd een strijder geweest. Ik ben niet bang om strijd te leveren tegen onrecht.” Mangre heeft een aantal hoogtepunten gekend in haar 20 jaar vakbondscarrière, maar het moment toen BvL/ALS na vele moeilijkheden vanuit de overheid toch die erkenning kreeg om de belangen van de leraren te behartigen, beschouwt Mangre als een markante ontwikkeling. “We werden vanaf dat moment gekend in belangrijke beslissingen, die genomen werden door het onderwijsministerie. De leraren vormen het hart van het onderwijs. Pas wanneer je hen betrekt bij beleidsvorming heeft het kans van slagen.” In haar rol als assembleelid gaat Mangre door met datgene wat zij altijd voor ogen heeft gehad: vechten tegen onrecht.  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: