Ministerie van OW: Ambtenaren en politici uitgesloten van deelname aanbestedingen

Het ministerie van Openbare Werken gaat binnenkort strengere, maar ook soepelere maatregelen vaststellen voor deelname aan aanbestedingen. Er is al transparantie aangekondigd via de website http://publicworks.gov.sr. Ambtenaren en mensen in politieke functies zullen verboden worden om deel te nemen aan een aanbesteding. Dit meldt het ministerie woensdag via de Communicatie Dienst Suriname.

Er zal gekeken worden naar de wettelijke vereisten om mee te kunnen doen aan een aanbesteding. De niet wettelijke eisen zullen worden aangepast en binnenkort worden geïntroduceerd. De eisen voor de grote civieltechnische werken zullen verhoogd worden. Voor de iets kleinere werken kunnen kleine aannemers aanbod komen. Voor hen zullen de eisen aangepast moeten worden.Ambtenaren en mensen in politieke functies zullen verboden worden om deel te kunnen nemen aan een aanbesteding.

Een aanbesteding vindt plaats volgens de regels van openbare aanbestedingen. Iedereen die wil deelnemen aan een openbare aanbesteding moet de website van OW volgen. Op die website wordt aangekondigd wanneer een openbare aanbesteding zal plaatsvinden. Aannemers moeten wel geregistreerd zijn bij het ministerie om deel te kunnen nemen en voldoen aan de vereisten.  Alle resultaten van de aanbestedingen zullen op de website te zien zijn.

Er wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering, diversificatie, specialisatie en goed bestuur, vandaar dat de vereisten verscherpt worden. Vanwege deze vernieuwingen gaat het ministerie met de verschillende sectoren trainingen verzorgen aan bouwvakkers, aannemers, vuilophalers, rioleringswerkers et cetera., zodat zij gecertificeerd kunnen worden. Wanneer dat is gedaan dan kan zo’n aannemer deelnemen aan een volgende aanbesteding. 

2021 Is een overgangsjaar waarin gewerkt zal worden aan het verscherpen van de eisen en het certificeren van aannemers die werkzaamheden wensen uit te voeren voor het ministerie.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: