Ir. Winston Ramautarsing ontvangt “Award Suriname Person of the Year 2020”

Mr. Lionel Mahin Lalji, voorzitter Stichting Herstel  Democratie, hield bij de uitreiking van deze Award, op maandag 4 januari 2021, de volgende toespraak.

Geachte heer Ramautarsing, Geachte deelnemers aan deze zoom meeting,

De Stichting Herstel Democratie heeft zo juist voor het derde opeenvolgende jaar de Award Suriname Person of the Year uitgereikt. Voor het jaar 2020 is deze Award uitgereikt  aan Ir. Winston Ramautarsing voor zijn bijzondere bijdragen die hij als voorzitter van de Vereniging van Economisten vele jaren heeft geleverd aan Suriname, met zijn wetenschappelijk kritische analyses over de sociaal- economische-, monetaire- en financiële situatie van Suriname. Veel dank aan de heer Ramautarsing en succes gewenst met uw verdere werkzaamheden ten behoeve van het volk van Suriname.

Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om het e.e.a. over De Stichting Herstel Democratie te zeggen.

De Stichting is circa drie jaren geleden opgericht en heeft tot doel om jaarlijks een Award uit te reiken aan een Surinamer die zich heeft ingezet om de sociaal-, economische en financiële (wan)toestanden op een met feiten onderbouwde wijze aan de orde te stellen opdat de regering en  Staatsorganen van Suriname daaruit lering kunnen trekken. Zelf heb ik in het Dagblad Suriname in de eerste helft van 2020 diverse kritische artikelen geschreven. Dit heb ik gedaan om een steentje bij te dragen aan het bewustzijn van het volk van Suriname om de regering Bouterse/NPD weg te stemmen op 25 mei 2020. In de beleving van de Stichting Herstel Democratie waren alle denkbare politieke combinaties met uitzondering van de NDP, een beter alternatief dan het beleid van de tien jaren daarvoor. Dankzij de waakzaamheid van personen zoals Pakittow (Stefano Biervliet) is er toch een eerlijke uitslag van de verkiezingen gekomen en hebben de VHP, ABOP, NPS en PL de regering Santokhi/Brunswijk gevormd.

Ik was zo enthousiast dat de heer Santokhi de verkiezingen had gewonnen dat ik op social media de tekst plaatste dat de heer Chan Santokhi de beste President kan worden die Suriname ooit heeft gehad.  Hoewel ik vind dat President Santokhi enkele tactische foutjes heeft gemaakt in de eerste drie maanden na zijn aantreden waaraan de media veel aandacht hebben besteed, ben ik nog steeds van mening dat de heer Chan Santokhi in potentie de beste President kan worden.  Zeer transparant en positief is de aanpak van de fraude en corruptie waarvoor complimenten aan deze regering en uiteraard aan de PG die ondanks de beperkte middelen zeer actief is. Wat de Stichting Herstel Democratie ook opvalt, is dat de regering de Covid 19 virus zeer goed bestrijdt met gepaste maatregelen.  Had Suriname in het begin van Covid 19 virus circa tweemaal meer sterfgevallen dan Guyana thans heeft Suriname totaal 123 sterfgevallen en Guyana totaal 164. Ook t.o.v. van Frans Guyana heeft Suriname veel minder zieke personen. Elke dode is één teveel, maar bij een analyse moeten getallen met elkaar worden vergeleken. Complimenten aan allen die werkzaam zijn in de Ziekenzorg van Suriname. Volhouden, het einde is in zicht.         

Op social media heeft  GFC Nieuws d.d. 22 februari 2016 een bericht gepubliceerd waaruit blijkt dat een aantal (rechts)personen die aan Suriname zijn gelinkt op de HSCB bank van Zwitserland  meer dan 700 miljoen USD hebben op een geheime rekening. Dit is slechts verzwegen vermogen op één bank. De schatting van de Stichting Herstel Democratie is dat meer dan 3 miljard USD en of Euro’s door (rechts)personen die in Suriname woonachtig c.q. gevestigd zijn, verzwegen vermogen en inkomsten in het buitenland aanhouden. Met navorderingaanslagen kunnen honderden miljoenen Valuta (Euro en USD) naar de Surinaamse schatkist vloeien. Het is voor De Stichting Herstel Democratie nog steeds een groot raadsel waarom bewindslieden deze zwartspaarders niet aanpakken. Laat het duidelijk zijn, belastingen worden geheven uit kracht van wet. Alle belastingplichtigen in Suriname, met of zonder verzwegen vermogen en inkomen in het buitenland, moeten gelijk worden behandeld zonder aanziens des persoon. Voor de grondwet van Suriname en voor de Wet Inkomstenbelasting 1922  is iedereen gelijk voor de wet. Wat de initialen van je naam ook mogen zijn, voor de belastingheffing is dat niet relevant, want iedere belastingplichtige moet gelijk worden behandeld.

De Stichting Herstel democratie is voorstander van het buitenwerking stellen van de navolgende wetten:

De bij wet c.q. decreet vastgestelde Nationale Feestdag van 25 februari. Deze dag is een zwarte bladzijde in de Surinaamse geschiedenis, aangezien een kleine groep van 16 militairen op deze dag in het jaar 1980 een einde maakte aan een  redelijk goed functionerende democratie In Suriname.

De in 2012 herziene Amnestiewet moet buitenwerking worden gesteld, aangezien deze wet erin voorziet dat personen die zijn veroordeeld voor de 8 december moorden geen gevangenisstraf zouden hoeven te ondergaan.

De Wet op het Constitutioneel Hof 4 oktober 2019  moet buiten werking worden gesteld. Het is mogelijk nog discutabel of deze wet kracht van wet heeft, maar linksom of rechtsom moet deze wet  van tafel omdat het is aangenomen door het vorig kabinet Bouterse met als doel om de (herziene) Amnestiewet te toetsen aan de grondwet. De uitkomst van een dergelijke toetsing laat zich raden omdat personen die loyaal werden geacht aan de regering Bouterse tot lid van het Hof werden benoemd. Deze samenstelling van dit Hof zal zeer vermoedelijk tot de conclusie komen dat de (herziene) Amnestiewet niet in strijd is met de grondwet.  Maar ook anderszins, is een dergelijk Hof overbodig, aangezien de democratie en scheiding der machten in Suriname goed is geregeld. Dat de grondwet van Suriname de mogelijkheid biedt om een Constitutioneel Hof op te richten betekent geen verplichting  om dit Hof op te richten. Ook de grondwet van Nederland voorziet in artikel 120  in de mogelijkheid om een Constitutioneel Hof op te richten, maar langer dan 100 jaren ziet het Nederlandse Parlement niet de noodzaak tot oprichting van zo’n Hof. Kort en goed zo’n Hof is een overbodige luxe voor een ontwikkelingsland als Suriname.     

error: Kopiëren mag niet!