Glenda Heikerk beëdigd tot directrice en Ganeshkoemar Kandhai tot hypotheekbewaarder bij MI-GLIS

President Santokhi benadrukt modernisering en automatisering MI- GLIS – ‘Vijf dagen wachten op een uittreksel moet tot verleden gaan behoren’

‘Het MI-GLIS is aan verandering toe. Het programma van modernisering en automatisering zullen versneld moeten worden doorgevoerd. Dat zei president Chandrikapersad Santokhi dinsdag 5 januari bij de beëdiging van Glenda Heikerk en Ganeshkoemar Kandhai tot respectievelijk directrice en hypotheekbewaarder bij het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS).

Automatiseren leidt, aldus de president, ertoe dat de burger beter, sneller en makkelijker bediend wordt, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheid tot corruptieve handelingen worden verminderd. Vooral de snelheid moet volgens hem worden verbeterd.

Santokhi heeft er alle vertrouwen in, dat Heikerk en Kandhai deze functies deskundig en integer zullen uitoefenen. ‘De regering en ook de samenleving rekent op uw beiden. De samenleving is alle misstanden met betrekking tot gronden zat en dat zal moeten veranderen. Jullie krijgen hierbij de verantwoordelijkheid om dat zo snel mogelijk te gaan doen.’ 

De president legde er de nadruk op, dat goed bestuur en goed toezicht bij het MI-GLIS zullen bijdragen aan die verandering. Het staatshoofd zei, dat teveel klachten, niet alleen de regering, maar ook verschillende beroepsgroepen, bereiken over de trage afhandeling bij het MI-GLIS. Het vijf dagen wachten op een uittreksel zal volgens hem tot het verleden moeten gaan behoren. 

President Santokhi: ‘De barrières en vertragingen bij het aanbieden van stukken door notarissen en deurwaarders zullen tot het verleden moeten gaan behoren. In nauwe samenspraak met de beroepsgroepen zullen we tot efficiëntere systemen moeten komen om de dienstverlening te verbeteren. We moeten werken naar een modern en geautomatiseerd instituut, bij voorkeur al op een zeer korte termijn.’

Heikerk is eerder hypotheekbewaarder geweest en heeft vanaf 21 september de functie van directeur waargenomen. Waar zij zich voorheen meer met de juridische aspecten van het MI-GLIS c.q. de functie van bewaarder bezighield, zal zij nu de verantwoordelijkheid krijgen over de organisatie in alle aspecten van het instituut.  De dienstverlening richting burgers, professionele beroepsgroepen waaronder notarissen, advocaten, juristen, deurwaarders en landmeters zal beter, sneller en integer moeten gaan, aldus Santokhi.

De hypotheekbewaarder

‘De hypotheekbewaarder is een essentieel instituut en vervult essentiële taken en diensten die noodzakelijk zijn in een geordende democratische samenleving, alsook in de bescherming van eigendom van en zakelijke rechten op registergoederen.’ Tegen Kandhai zei het staatshoofd, dat hij net als de directeur tegenover het MI-GLIS, gehouden is tot een behoorlijke invulling van de aan hem opgedragen taak. Echter is hij dat ook tegenover de maatschappij verplicht. ‘De maatschappij heeft bijzonder vertrouwen in de bewaarder. De bewaarder geeft met zijn kerntaken invulling aan het grondwettelijk recht van bescherming van eigendommen van burgers van Suriname en investeerders in ons land. De bewaarder is daarmee een essentieel instituut en vervult essentiële taken en diensten die noodzakelijk zijn in een geordende democratische samenleving, de bescherming van eigendom van en zakelijke rechten op registergoederen’, sprak president Santokhi.

Hij zei ook, dat Kanhai geen onbekende is binnen departementale geledingen. Zijn behoorlijke werkervaring zal nodig zijn voor het uitoefenen van de verantwoordelijke functie van bewaarder. 

‘De bewaarder is primair verantwoordelijk voor het realiseren van een van de belangrijkste doelen van het MI-GLIS, namelijk de bevordering van de rechtszekerheid van registergoederen in het rechts- en economisch verkeer. Om dat doel te bereiken houdt het GLIS verschillende registers en gegevens bij die voor de rechtstoestand van de registergoederen van belang zijn, waarvan de meest bekende de openbare registers zijn. In dat verband kunnen worden genoemd: de percelenadministratie, de scheeps- en luchtvaartuigenregistratie. De bewaarder is tevens belast met het bewaren van deze registers in de ruimste zin des woords, waaronder het verrichten van overschrijvingen, inschrijvingen en doorhalingen.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: