Shailesh Ramdin: “Rr-leden beter bereikbaar voor buurtbewoners”

In gesprek met Dagblad Suriname vertelt resortraadslid Shailesh Ramdin over zijn ervaringen in de afgelopen 6 maanden als volksvertegenwoordiger op regionaal niveau en zijn plannen voor het komend jaar.

Beginfase

Ramdin stond als ressortraadslid van Munder op de lijst van de VHP. “Massaal zijn alle 17 rr-leden van de lijst waarop ik mocht staan, binnengekomen. Na onze installatie op 10 juli 2020 hebben wij uit ons midden een dagelijks bestuur gekozen. Binnen dit dagelijks bestuur mag ik de rol als secretaris invullen. Het zichtbaar maken van ressort Munder aan de samenleving is een belangrijke taak. Om dit te realiseren, heb ik het emailadres [email protected] en een Facebookpagina, getiteld “RR Leden Munder”, aangemaakt en doe nog steeds het beheer hiervan gezamenlijk met onze voorzitter. Om blijvend contact te onderhouden met de buurtbewoners binnen deze covid-19 pandemie heb ik voorgesteld, brievenbussen op neutrale en centrale locaties in ressort Munder te plaatsen. Hiervoor hebben we 2 brievenbussen als sponsoring gehad van Building Depot Suriname pro Deo en zijn stickers gemaakt door RS Signs en Prints. De brievenbussen zijn geplaatst op de Swami Wirjanandschool aan de Denemarkenstraat no. 1 en op de Pt. Piarelallschool aan de Boontjediefweg no.1 op de hoek met de Nieuw Charlesburgweg. Regelmatig worden de brieven opgehaald en maken we contact met de desbetreffende instantie die een probleem aangekaart.”

Geïnitieerde projecten

Ramdin stelt dat per eind december hij tevreden mag terugblikken op zeker 4 succesvolle projecten, waarvan hij de initiatiefnemer was. “Het gaat om het schooltassenproject, bezoeken aan de scholen in het ressort, Divali-pakkettenproject en zeer recentelijk nog het kerstpakkettenproject. Bij ons schooltassenproject hebben we kinderen in het ressort geïdentificeerd, die uit behoeftige gezinnen komen. Per gezin hebben we 1 kind blij gemaakt met een schooltas met daarin diverse schoolattributen. In totaal hebben wij 75 schooltassen kunnen verstrekken. Bij aanvang van het nieuw schooljaar hebben we alle scholen op Munder, in totaal 6, bezocht en ook elk een gesloten enveloppe kunnen overhandigen ten behoeve van de schoolklas. Bij ons Dival- pakkettenproject hebben we 25 behoeftige gezinnen kunnen verrassen met een pakket en bij het kerstpakkettenproject een totaal van 100 behoeftige gezinnen. Mijn dank gaat uit naar alle sponsors die hebben bijgedragen op welke manier dan ook. Ook de collega rr- leden, vaste ondersteunende dr-leden en vaste ondersteuners van de buurt moet ik zeker niet vergeten.”

Projecten voor het komend jaar 

“Voor het komend jaar heb ik al besproken binnen mijn rr-groep om met Pasen iets te doen op een school voor de kinderen. Rond Eid-Ul-Fitre gaan we ook een Eid-pakkettenproject doen ten behoeve van behoeftige gezinnen in onze buurt. Eveneens willen we de 4 succesvolle projecten van dit jaar ook komend jaar weer uitvoeren. Het gaat om het schooltassenproject, bezoeken aan de scholen in het ressort, Divali-pakkettenproject en zeer recentelijk nog kerstpakkettenproject”, geeft het rr-lid te kennen.

Trotse momenten als individu, maar bovenal als rr-lid van Munder

Ramdin stelt dat hij als rr-lid en individu wel blij is als hij ziet dat de goede voorbeelden die ressort Munder heeft gegeven door collega rr- leden van andere ressorten worden overgenomen. “Voornamelijk zaken die door mij zijn geïnitieerd. Ik wil noemen het feit dat je in meerdere ressorten nu 1 of meer brievenbussen ziet. Vele ressorten hebben nu ook een facebookpage en enkele hebben ook een emailadres. Ook toen men de verschillende projecten zag die wij hebben uitgevoerd in het ressort, hebben andere ressorten dat ook bij hun gedaan. Als rr-leden van Munder hebben we altijd de oproep gedaan dat onze collega rr-leden van andere ressorten deze ideeën mogen overnemen. Velen hebben ons ook persoonlijk benaderd om hun te voorzien van tips hoe het te doen. Als rr- lid vind ik dat ik mijn ressort en daarmee de mensen alsook de problemen beter leer kennen en kan meehelpen aan het oplossen daarvan.”

Knelpunten

Ramdin vervolgt dat het grootste knelpunt nu is het vinden van financiën, wanneer deze nodig zijn voor de uitvoering van projecten, maar ook voor doen van donaties bij bepaalde bezoeken. “Daarom zijn wij heel dankbaar met elke sponsor, die wat geeft. Een ander groot knelpunt is dat wij vaker worden benaderd met sociale problemen, waarbij feitelijk wij niet hoeven te assisteren. Het gaat meer om mensen die in aanmerking willen komen voor bijstand, een onderdak zoeken, ziektekostenkaart zoeken, alsook mensen die werk zoeken. Het enige wat wij kunnen doen, is de mensen doorsturen naar de desbetreffende instanties. Vaker hebben we ook sollicitatiebrieven gehad in onze brievenbus, maar helaas kunnen wij die niet verder afhandelen. De mensen worden gestuurd naar ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Een laatste knelpunt is het ongeduld van de burgers. Dit kan ook liggen aan het niet correct functioneren van vorige ressortraden. Vele mensen hebben geen geloof en ontvangen je gewoon niet. Anderen die je ontvangen, verwachten een spoedige aanpak, anders ben jij niet capabel genoeg. Desondanks zien we deze attitude steeds minder worden door onze actieve werkzaamheden in het gehele ressort. Mijn doel is simpel: op naar wegwerken van de houding “ik ken mijn rr-leden niet” naar een actieve participatie van elke burger gezamenlijk met de ressortraad.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: