Houders vervallen BaZo verzekeringskaarten moeten zich bij SoZaVo melden

De voorzitter van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, Ronnie Brunswijk, maakt in navolging van een op 27 oktober 2020 genomen besluit in de Onderraad, dinsdag 5 januari bekend, dat alle door de Stichting Staatsziekenfonds verstrekte BaZo (Basiszorg) verzekeringskaarten met een vervaldatum van 31 oktober 2020 stilzwijgend zijn verlengd voor de duur van twee maanden en derhalve op 31 december 2020 van rechtswege zijn vervallen. 

Het gaat om de BaZo verzekeringskaarten welke houders hebben verkregen na indiening van een aanvraag daartoe bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en waarvoor de Staat de premie voor de basiszorgverzekering betaalt.

Een houder van een vervallen BaZo verzekeringskaart dient zich  voor de aanvraag van een nieuwe kaart te melden bij SoZaVo.

Nadere informatie kan worden verkregen via  [email protected] en via de telefoonnummers 422708 of 8821343 of 8843291.
‘Indien u onverzekerd bent, kan dat ernstig ongerief met zich meebrengen. U bent als ingezetene wettelijk verplicht om zorg te dragen voor een geldige basiszorgverzekering. Indien u in de omstandigheid bent komen te verkeren dat u niet (langer) kan voldoen aan de premieplicht, wordt gevraagd dat u zich wendt tot het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor het indienen van een aanvraag om in aanmerking te kunnen komen voor een BaZo verzekeringskaart’, aldus Brunswijk, voorzitter van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel. PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: