TokTok…politie bost hanencompetitie vanwege schending samenscholingsverbod

Tijdens onze surveillance in het tweede meest bevolkte district in Suriname bleek dat de politie op zondagmiddag bezig was geweest om een grote samenscholing van waarschijnlijk Haïtiaanse participanten aan een hanencompetitie uit elkaar te drijven en met succes. Uit een oriëntatie in de buurt bleek dat de hanengevechten met een samenscholing van boven de 50 personen al enkele weken aan de gang is. Al deze weken hebben de buurtbewoners verzuimd om de overtreding van de covid-regels aan het politiealarmnummer te melden. In de buurt is er een supermarkt en een pompstation. In de buurt is er ook een kerk annex een kinderopvang en een instelling van kinderen met een beperking, alles gesitueerd op een complex waar de initiatiefnemers zelf ook al decennialang wonen. De ondernemers, de sociale organisatie, de buurtgenoten en de voorbijgangers hebben allen nagelaten om de politie te alarmeren. Zo blijkt dat zeer waarschijnlijk de politie de ondersteuning van de burgerij niet breed geniet waardoor ze ook alleen staat in de moeilijke strijd tegen de overtreding van de covid-regels. Dat lijkt inmiddels op een strijd tegen aangekondigde burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit getuige het huisfeest waar waarschijnlijk over de 100 jongeren van naar het schijnt binnenlandse afkomst zich hadden verzameld om feest te vieren. De politie was er met 1 wagen. “Deng mang ao tapu a olo”, is gezegd door iemand die in de buurt stond van een omstander die het een en ander heeft gefilmd en het op social media heeft gezet. Het is duidelijk te zien dat de omstanders lachend en gierend, zonder zelfs in het bezit te zijn van een mondkap, gewoon wegliep. Het is de politie niet gelukt om voor iedereen een boete uit te schrijven. Waarschijnlijk heeft de politie door de grote omvang van de activiteit, de kans niet gehad om iedereen of een groot deel op de bin te slingeren. Terug bij het zondagmiddag hanengevecht. Omstanders zeggen dat bij een gebouw dat ooit aan een productiecoöperatie heeft behoord, mensen van een bepaalde afkomst met een bromfiets, met een auto (waaronder taxi) zich hebben verzameld. Daarna kwam er een gejuich uit het gebouw alsof er een wedstrijd gaande was. Maar tegelijk kwam uit het gebouw het luide gekraai van de hanen hoorbaar, tot op straat die ongeveer 30 meter van het gebouw ligt. Toen werd het voor enkele duidelijk wat de mensen die aankwamen in rijstzakken steeds naar binnen meenamen: het waren de hanen. Het is te betreuren dat buurtbewoners en voorbijgangers de overtreding van deze mogelijk besmettingshaard, afgeschermd met dakplaten, niet hebben gemeld aan de politie. Omstanders hebben verklaard dat de politie op gegeven moment, waarschijnlijk uiteindelijk wel door iemand getipt, op de plek aanwezig waren en na veel moeite is het de politie gelukt de hanencompetitie van zondag 03 januari 2020 te bossen. Toen zag men inderdaad mensen met hanen wegrijden. Hanen werden zelfs aangevoerd in kooien. De mensen die aan de hanengevechten hebben deelgenomen, zijn zeer waarschijnlijk niet de eigenaren van het gebouw dat eens aan de productiecoöperatie heeft toebehoord. De vraag is nu dus ook wie het gebouw, wetende dat er daar illegale handelingen zouden worden gepleegd, ter beschikking heeft gesteld voor de covid-riskante activiteit.

Hanengevechten worden al in Suriname gehouden sinds de Haitianen vooral vanaf de jaren 80 in Suriname aankwamen. De eigenaren van de hanen en de omstanders zetten geld in en er valt dus geld meet te winnen. Hanengevechten zijn onderdeel van de Haïtiaanse cultuur en documentaires praten zelfs van een Haïtiaanse gambling cultuur. Hanengevechten duren over het algemeen totdat de ene haan aan het gevecht doodgaat. Hanengevechten zijn legaal in Haïti, maar zijn ze dat ook hier. Naar verluidt worden in Haïti scherpe voorwerpen als scheermessen gebonden aan de poten van de hanen waardoor ze extra dodelijk worden voor hun tegenstander. Daardoor is de kans groter dat de verliezers dood gaat aan de verwondingen opgelopen tijdens het gevecht. Maar ook voor de eigenaar kan het soms gevaarlijk worden als een gewapende haan zich tegen hem keert. Zo is er een bericht dat een haan op weg naar een hanenwedstrijd dodelijk werd verwond door zijn haan. Gebeurt het bewapenen van hanen ook in Suriname? Is zo een wedstrijd wel legaal in Suriname? Wordt er ook gestreden tot de dood van de verliezer? Volgens de Wet Dierenwelzijn is het verboden om dodelijke wedstrijden te houden met dieren. Ook normale wedstrijden mogen niet, tenzij het voldoet aan de regels vastgesteld door de regering. Is er een vergunning voor de wedstrijd die de politie heeft gebost? Heeft de politie behalve voor de overtreding van de covid-regels oom bij de overtreding van Wet Dierenwelzijn een boete aan de deelnemers opgelegd? In elk geval zijn omstanders van oordeel dat de politie een compliment verdient om binnen een half uur het samenscholingsverbod op te heffen. Wij zijn het eens met deze omstanders. Maar het wordt wel tijd dat de politie de samenleving in het Sranantongo en het Haitiaans-Frans inlicht over de illegaliteit van hanengevechten in Suriname.              

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: