Hoe verder in 2021 met politiek verraad en negativisme?

 Niet zo lang geleden heeft een pro-regerings politicus de opmerking gemaakt dat het Surinaams volk verwend is. Hij zal allicht hebben bedoeld ” overwegend verwend”. Dat vond niet iedereen  niet zo leuk om het horen en te lezen. Maar die politicus heeft beslist niet ongelijk! En elke volgende regering zou ernstig rekening moeten houden met de waarheid in de kern van die stelling en zelf niet medeplichtig moeten worden aan het verpesten van maatschappelijk gedrag  en werkelijke behoeften van het Volk van Suriname zoals de Regeringen Bouterse het in het naaste verleden  hebben gedaan. Zwaar omhoog geschroefde salarissen en allerlei eisen; dus alles werd duurder en de levensstandaard ging omhoog; mensen moesten a.h.w. op te grote schoenen lopen en leven ver boven je standard. De doorsnee burger lijdt aan koopzucht, maar men blijft luidop gillen dat je armoede lijdt. Zelfs de personen die met grote, zware  gouden halskettingen  rondlopen,  krijsen over hun armoede. Animal Farm gelijkenissen werden zichtbaar in de politiek en onder het volk. De echte armoedige  personen  hebben evenwel bijna geen kracht om hun klagende stem te laten horen. De luidsprekers worden helaas wel gehoord en zonder onderzoek wordt toegegeven aan hun eisen door opeenvolgende regeringen. Van deze regering wordt verwacht dat ze zich niet verder laat chanteren door njang-allaman. Rechtvaardigheid gaat boven alles, behoorlijk bestuur moet prevaleren en het moeten geen holle frasen zijn. Regelmatig moet de regering meten in welke mate Wet en Gezag gerespekteerd worden door die delen van het volk die gemakkelijk ophitsbaar en manipuleerbaar zijn door kwaadaardige figuren die destabiliseren met een doel. Zo zouden bonafiden uit de stad en de kustdistricten het binnenland niet mogen betreden als de eisen van de binnenland aktivisten niet worden ingewilligd. Zulke uitspraken moeten strak worden aangepakt. Maar wie gaat ermee beginnen? Doen voorkomen alsof dat soort problemen  niet bestaan, is verpestend en is een teken van slecht bestuur. Willen wij op deze wijze de realiteit ontkennen en gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is? Hoe lang?! Want wat is er van ons vreedzame SwitiSranan overgebleven en hoe zal ons land er over 10 jaren erbij staan? Velen zijn het ermee eens dat het er niet goed uitziet als de ” animal farm  subcultuur ” onverminderd zal voortduren.

Waar zijn de personen die snel zelfs twee vingers naar anderen (of andere bevolkingsgroepen) wijzen maar hun eigen duivelsheid en zonde opzettelijk niet  willen zien?  Men kijkt over de roof- en inbraakcriminaliteit en corruptie heen, want er zijn zovelen die ondanks hun zware gouden outfit  nooit het slachtoffer worden van een beroving. En de rovers zijn in de loop der decennia raciaal bevooroordeeld geraakt en zullen wel eens dodelijke slachtoffers maken. Onze Javanen waarvan de prominente leiders de javaanse identiteit helaas in onderpand hebben gegeven  aan malafide politici, om wille van uiteindelijk  grote  persoonlijke financiele voordelen,   hebben hoogverraad gepleegd in de afgelopen 10 jaren. Bijkomstig voordeel is wel dat vrijwel geen javaan overvalllen wordt. Zoals eens eerder onweersproken gesteld, rust er op de javaanse groepen geen poltieke of raciale pressie van buitenaf en kan men zich in vrijheid ontwikkelen, hetgeen de Hindostaan niet mag van de bevooroordeelde Afrogroepen.  Moet dat voortduren tot in de lengte der dagen.?

De duivel verzet zich tegen harmonie, vreedzame coëxistentie in onze samenleving en dat uit zich in het hatelijk verzet tegen onderlinge eenheid ( openlijke haat en verzet tegen  het credo” eenheid in verscheidenheid” ) dat feitelijk een vertrekpunt is naar hogere idealen.

Zowel Somohardjo  als Brunswijk hebben in 2019 hartstochtelijk opgeroepen tot onderlinge eenheid en bundeling, zij hebben opgeroepen tot eenheid in verscheidenheid. (Mapane-beweging!).  Wie het zich nog kan heugen zal niet mogen ontkennen dat onze vroegere President Ronald Venetiaan tijdens een volksreceptie  tijdens regering Vene-2  ook alle zwarten, half zwarten, blaka sneesies en bonkoro’s heeft opgeroepen tijdens een 01 juli volksreceptie om naar raciale eenheid te bundelen.

Gaan we werkelijk grote welvaart in eenheid en harmonie tegemoet met zoveel  goud- en aardolievondsten? Dat lijkt zo onwaarschijnlijk

Gaan we de weelde kunnen dragen? Als globaal gesteld is dat we een verwend volk hebben, dan zal onze razendsnel verslechterde mentaliteit lijden tot meer disharmonie, meer economische afgunst, en slechte arbeidsproductiviteit. Er wordt maar geen moeite gedaan om een goede scan van het armoede-vraagstuk te maken. Sociaal- ecomische armoede is niet te associeren met een enkele bevolkingsgroep. Dat is vuile politiek bedrijven en opzettelijk bevoordeling afdwingen middels misleiding. Welke politieke leiders laten zien dat ze zelf aan geestelijke armoede lijden en rijkdommen najagen? Is de welvaartskoek of erfelijke nalatenschap binnen een gezin of land gelijkelijk opdelen rechtvaardig? Absoluut niet. Een testament is een  vrije, uiterste wilsbeschikking waarbij de ouder  de kwaliteit, het karakter, de  werkzaamheid, de  dienstbaarheid van elk kind meeneemt in de beoordeling, waardoor het geen onrecht is als het ene luie afgunstig en klagend kind minder krijgt dan de ander. Of moeten hardwerkende gegoede kinderen inleveren voor het slecht presterende afgegleden kind?

Aan alle Surinamers  een vredig en veilig 2021 toegewenst. Moge wijsheid en moraliteit prevaleren in gezinnen en in de politiek.

Drs. Luzmila Kasanradji

(Ned.)

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: