VSB: ‘Bedrijven die zich aan de Covid-regels houden moeten kunnen blijven ondernemen’

‘We mogen niet de dupe worden van kleine groep die zich niet aan de regels houdt’

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft zaterdag deelgenomen aan een volgens haar ‘zeer constructieve meeting’ met het ministerieel Clusterteam dat zich bezighoud met de Covid-19 pandemie. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de afgelopen periode. 

‘Hoewel de minister van Volksgezondheid aangeeft, dat er sprake lijkt te zijn van stabilisatie, zitten wij nog steeds midden in een pandemie. Wij komen ook net uit een periode waarin veel sociale contacten en bijeenkomsten zijn geweest, dus moeten wij er terdege rekening mee houden dat het aantal besmettingen de komende periode nog verder kan oplopen’, aldus de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven in een persbericht.

‘Er is heel constructief gesproken over het op een veilige, verantwoordelijke en gebalanceerde manier openstellen van delen van de economie, en onder welke voorwaarden en condities dat zou kunnen plaatsvinden. Gezamenlijk kwamen wij tot het besluit dat een groot deel van de nu gesloten ondernemingen wederom hun activiteiten mogen opstarten, met dien verstande dat, zij zich strikt moeten houden aan de protocollen. De protocollen zijn inmiddels bekend gemaakt op de reguliere Covid-19 persconferentie.’

Ook werd afgesproken met het Clusterteam, zo schrijft de VSB, dat home delivery service door horecabedrijven kan worden voortgezet tot tien uur ‘s avonds, zodat bedrijven de keukens in ieder geval langer open kunnen houden. Vooralsnog blijft het beperkt tot afhalen en bezorgen.

Maar, voor een aantal andere sectoren is nog geen toestemming gegeven om open te gaan, omdat op basis van het beeld dat men heeft gezien en de risico’s die men heeft vastgesteld, het niet verstandig zou zijn om direct weer open te gaan. Wel is afgesproken dat de VSB de situatie nauwgezet blijft volgen, de voorlichting wordt opgevoerd en als de situatie zich blijft verbeteren de resterende sectoren worden opengesteld.

Partijen beseffen, volgens de VSB, dat een balans gevonden moet worden tussen de noodzakelijke economische bedrijvigheid en de bescherming van de volksgezondheid. ‘Daarbij moeten wij ook goed in de gaten blijven houden, de beschikbare capaciteit om personen die besmet zijn adequaat op te vangen in ziekenhuizen, te kunnen behandelen en/of in isolatie te plaatsen’.

De komende dagen wordt verder met het bedrijfsleven gesproken over een tegemoetkoming voor bedrijven die zijn getroffen door de pandemie.

VSB-voorzitter Bryan Renten: ‘Wij als bedrijfsleven hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Wij moeten samen met de overheid het goede voorbeeld geven. De protocollen die zijn ontwikkeld moeten wij strikt naleven. We moeten accepteren dat er nu daadwerkelijk controle zal worden uitgevoerd en daar waar nodig sancties zullen worden opgelegd. Bedrijven die zich aan de regels houden moeten kunnen blijven ondernemen en mogen niet de dupe worden van de kleine groep die zich niet aan de regels houdt.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: