Winston Ramautarsing over valutamaatregelen: “Wisselen tegen kunstmatige laaggehouden koers is oneigenlijke exportbelasting”

President Chan Santokhi heeft onlangs een uiteenzetting gegeven over de oorzaken van het valutaprobleem en daar aansluitend maatregelen die beogen de wisselkoers te stabiliseren. Er is veel kritiek op de maatregelen die in januari ingaan. De president wil namelijk de exporteurs verplichten om 30% van hun opbrengst in valuta in te wisselen tegen de nadelige CBvS-koers. De CBvS heeft de opdracht gekregen om de vergunning in te trekken bij speculaties. Importeurs mogen niet meer via het buitenland hun overmakingen regelen maar via Suriname. Volgens de president komt er een pakket aan maatregelen die in goed overleg met het bedrijfsleven tot stand is gekomen. Tot nu toe is er hierover geen overleg gepleegd met VES, zegt de VES-topper Winston Ramautarsing aan Dagblad Suriname.

Hij noemt de valutamaatregelen losse maatregelen die ervoor gaan zorgen dat per februari er geen export van groente, rijst enz. zal zijn. Met die maatregelen zal de winstgevendheid namelijk sterk inboeten, het is dan een oneigenlijke exportbelasting. “Wisselen tegen een kunstmatige laaggehouden koers is een oneigenlijke exportbelasting. Het heeft geen zin om over losse maatregelen te praten want als het niet past in het structureel IMF-programma zullen geen van de maatregelen werken.” Ramautarsing geeft aan dat VES het IMF-programma niet kent en heeft daarom liever dat de president het volledig programma bespreekt zodat de economistenvereniging de eventuele gevaren kan signaleren. “Het lijkt alsof de president net als zijn voorganger opdrachten geeft aan de CBvS-governor”, voegt hij daaraan toe.

Bij de NDP-regering is er veelvuldig erop gewezen dat de politieke inmenging bij CBvS onacceptabel is. Ook de nieuwe regering kan deze verleiding niet weerstaan. VES wil een onafhankelijke moederbank. President Santokhi heeft ondertussen meegedeeld dat in februari de financiële doorbraak zich zal manifesteren, gevolgd door de stabiliteitsfase in april. “Als je dwars door die hele politieke propaganda heen kijkt dan vraag ik me af waarom we pas in april gaan stabiliseren. Waarom niet in januari? Waarom kon het niet eerder?” Om dit te kunnen doen, dient er een gedegen plan te zijn en het is voor velen een raadsel waarmee en hoe die stabilisatie tot stand zal komen. De VES-voorzitter beschrijft het IMF-plan als het grootste geheim van Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: