Southdrain Cubanen lijken spoorloos: Autoriteiten doen er het zwijgen toe

Zwaarbewapende politie-eenheden hadden op woensdag 16 december de groep Cubanen, die gestrand was bij het Canawaima-kantoor te Southdrain op weg naar de VS via Guyana, verwijderd van het terrein waar ze een tentenkamp hadden opgeslagen. De meeste Cubanen, waaronder zeker zo’n 160 illegalen, werden naar Paramaribo vervoerd, terwijl 16 werden gearresteerd en ondergebracht op een locatie te Nieuw-Nickerie. 

Sinds de verwijdering van de groep is het angstvallig stil gebleven rond de groep. Velen in de samenleving vragen zich af of de illegale Cubanen wellicht al het land zijn uitgezet en wat met de andere Cubanen is gebeurd. Maar, niemand weet het of men hult zich in stilzwijgen. Ondanks herhaalde verzoeken hebben zowel de lokale autoriteiten in Nieuw-Nickerie als minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie niet gereageerd op vragen van Dagblad Suriname omtrent de huidige stand van zaken rond de van Southdrain verwijderde groep Cubanen. Woordvoerster Rachel Deekman van het Korps Politie Suriname reageerde zeer kort: ‘Hierop heb ik nu geen reactie’.

Dagblad Suriname heeft van een Cubaan uit de lokale Cubaanse gemeenschap vernomen dat de meeste van Southdrain verwijderde Cubanen in vrijheid zijn gesteld. Zestien opgepakte Cubanen zouden nog in hechtenis zijn. Dit zijn de Cubanen die min of meer leiders binnen de groep zouden zijn geweest en hebben ‘gevochten’ met agenten toen de groep werd verwijderd van Southdrain.

De groep was begin december naar Southdrain vertrokken in bussen, omdat ze de oversteek wilde maken naar Guyana, met de Canawaima veerboot, en daar vandaan verder wilde reizen naar de VS.  De Cubanen waren kennelijk slecht geïnformeerd, immers, er was geen veerdienst vanwege de covid-pandemie, de grens was en is gesloten, en daarenboven was er sowieso geen veerboot geweest, omdat die in een dok te Paramaribo ligt. Slecht geïnformeerd, maar goed georganiseerd, dat was de groep. Immers, na aankomst te Southdrain kwamen nieuwe tentjes boven water en werd een soort vluchtelingen tentenkamp opgezet. Binnen korte tijd ontstond echter een onhygiënische situatie. Er was slechts 1 toilet, gekookt werd buiten de tentjes, afval werd overal gedumpt en op een moment zouden Cubanen zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal van alles en nog wat.

Na verloop van tijd werd de situatie in het kamp grimmig. De groep begon in te zien dat hun reis werkelijk was gestrand en dat ze beter terug konden keren naar de stad. Een groep van zo’n honderd ging op eigen gelegenheid naar Paramaribo. De groep die achterbleef, trachtte tevergeefs op allerlei manieren druk uit te oefenen op de regering om ze te laten vertrekken. Toen dat op een fiasco uitliep en de situatie dreigde te escaleren, grepen de autoriteiten in en werd het terrein bij het kantoor van Canawaima ‘schoongeveegd’.

Een dag na de verwijdering liet de minister van Defensie, Krishna Mathoera, weten dat de Cubanen naar een locatie buiten Paramaribo gebracht waren onder bewaking van de overheid. Slechts de 16 Cubanen werden aangehouden. ‘In overleg met het bevoegd gezag is besloten om de mensen, die aansprakelijk zijn voor de strafbare handelingen, aan te houden en in vreemdelingenbewaring te stellen’, zo zei Mathoera. Ook zei ze dat vervolgbesluiten op basis van de geldende wettelijke regels zouden worden genomen. Maar tot vandaag de dag is er niets bekend over de actuele situatie van de ‘Southdrain Cubanen’.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: