Een krachtige President?

Verwijzend naar het artikel van G. Alibux van STREI ! : “ President Santokhie heeft nog niet bewezen de leider te zijn, die hij kan zijn“ ( citaat 17 dec. 2020 ),  wil ik middels deze stellen dat mijns inziens hij in  grote lijnen gelijk heeft.  Een president die op een democratische wijze is gekozen, heeft algehele mandaat van het volk om de nodige daadkracht te tonen teneinde bepaalde zaken goed en waar nodig met de meeste urgentie te realiseren. Weliswaar geen gemakkelijke taak. Men had gehoopt dat anno 2020 er geen sprake meer zou zijn van de z.g. podiumtaal en dat het volk zo lichtgelovig zou zijn wat het geval is geweest in 1975. Toen heeft het grootste deel van de bevolking blindelings geloof gehecht aan de uitspraken van hun leiders en vertrokken massaal naar het beloofde land.

Als de president om begrip, geduld en tijd vraagt, dan neemt men aan dat er een plan A en B klaar liggen  om de noden van het volk enigszins te lenigen. En dat de contouren van de structurele maatregelen binnen korte tijd voel- en zichtbaar zullen zijn. Het hoeft niet zo te zijn wat de voormalige leiding heeft gedaan, n.l. : “ geef het volk brood en spelen “!  Dezerzijds wordt geconstateerd en geconcludeerd dat het volk gebukt gaat onder de huidige sociaal-economische situatie, vooral de haast onbetaalbare prijzen van de basisbehoeften valt erg zwaar. Door de onhoudbare omstandigheden raken velen depressief  terwijl de criminaliteit, de prostitutie, ook de jeugdprostitutie, drugsgebruik en andere criminele activiteiten toenemen.

De armoede kan wel wat bedenkingen bij hebben; dit is weliswaar duidelijk zichtbaar; echter is er ook duidelijk sprake van de onnodige luxe bij vele consumenten. Het consumentengedrag neemt weliswaar niet af bij een prijsverandering en de gevraagde hoeveelheid verandert in geen geval.   

Velen volgen de regering kritisch, deze attitude is zeer prijzenswaardig. We zien dat zelfs eigen coalitieleden bepaalde beleidsinzichten bekritiseren en gefundeerde kritiek leveren op het falende optreden jegens de desbetreffende ministers. Het is de hoogste tijd, dat zijdens het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie  krachtig wordt opgetreden, teneinde een gedegen beleid uit te voeren waarbij de prijzen van de basisbehoeften betaalbaar worden.  Het is alom bekend dat enkele factoren, zoals werkloosheid en prijsstijgingen tot maatschappelijke  onrust kunnen zorgen!                                                                

Goed beschouwd, is er na negen maanden die de president heeft gevraagd nog genoeg ruimte en middelen om te interveniëren in de wisselkoers. Hopelijk zal de regering al het nodige doen om de huidige situatie te normaliseren waardoor de hoop op een leefbaar en betaalbaar land bij velen nog steeds overeind staat.

Aan u allen wordt een voorspoedig 2021 toegwenst.

Roy Harpal.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: