Ramautarsing: “Maatregelen tijdig nemen noodzakelijk”

De econoom Winston Ramautarsing noemt in een interview met Radio Tamara een eventuele afwachtende houding van de regering op betere tijden, door de recent gevonden olievoorraden, geen goede zaak. “Want het duurt nog 4 jaren volgens technische berekeningen voordat dit rendement zal opleveren”, haalt de econoom aan. Ook de financiële situatie is nog steeds zwaar en incidentele bonussen ontoereikend voor structurele verlichting. “Er moet wat gebeuren”, vertelt Ramautarsing. Maatregelen leveren doorgaans niet direct resultaat op. De effecten kunnen jaren op zich laten wachten. Niet onbelangrijk, als politici ook kijken naar het stemgedrag bij verkiezingen. “Het stabiliseren van de koers moet zo snel mogelijk gebeuren.” Het blijkt volgens de econoom in de praktijk dat wanneer maatregelen laat worden genomen de kiezer zijn of haar stem aan andere gegadigden geeft. Als voorbeeld noemde de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) voormalig president Venetiaan, die weliswaar goede maatregelen nam, maar de verkiezingen verloor vanwege de late start.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: