Dc Sherin Bansi-Durga wil agrarische ontwikkeling Saramacca

In gesprek met Dagblad Suriname zegt de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, dat zij voorstander is van het rehabiliteren van bestaande projecten en ook nieuwe agrarische projecten voor het district. Saramacca heeft veel potentie, geeft de burgermoeder aan. “Ik ben dc geworden in een periode waarbij wij als land financieel economisch en sociaaleconomisch in een diep dal verkeren. De regering en het volk zitten zonder geld. Wat betreft covid-19 heb ik al in vroeg stadium samen met de bestuursdienst, politie en de samenleving van Saramacca maatregelen getroffen. Dit, middels controles in handelsinstellingen om erop toe te zien dat de covid-protocollen worden nageleefd. Het commissariaat heeft een goedgekeurde jaarbegroting van slechts SRD 200.000 op jaarbasis. Dat bedraagt slechts US$ 10.800.”

Projecten

“Met de begroting moet alle achterstallig infrastructureel onderhoud aangepakt worden, wat haast niet mogelijk is. In overleg met de minister van Openbare Werken heb ik gerealiseerd gekregen om de Mr. P. Chandishawweg, een zeer belangrijke verbindingsweg in het district, te rehabiliteren. De verzakkingen te Misgunst, Saramaccaweg worden binnenkort ook aangepakt. Verder heb ik in overleg met de minister van LVV natte infrastructuur in diverse landbouwgebieden in Saramacca gedaan gekregen door inschakeling van de werkarm van LVV, de Surzwam. Er is reeds een aanvang gemaakt bij de volgende projecten: het Mahoproject, Bombay/Tijgerkreek, Jankisluis Wayamboweg, Westpoldersluis en de Uitkijkpolder. Verder heb ik met de inzet van mijn civieltechnische dienst een aantal kleine projecten uitgevoerd”, geeft de burgermoeder aan.

Ook zijn er dependances opgericht. Dit, om het beleid van de districtscommissaris en het districtsbestuur dichterbij de samenleving te brengen. Hierdoor worden ook de hoge kosten die gepaard gaan met een bezoek afleggen aan Groningen om de dc te spreken, geminimaliseerd. Dit is nu al een groot succes, stelt dc Bansi-Durga. “Verder heb ik aandacht voor het milieuvraagstuk in mijn district en heb ik de vervuiling van de hoofdboezemleiding van de Uitkijkpolder samen met de buurtbewoners aangepakt. Het grootste project welke momenteel in afrondende fase zit in Saramacca, is het enquêteonderzoek gaande in alle 6 ressorten van het district. Met dit enquêteonderzoek moeten we meer inzicht krijgen op zaken als bevolkingsopbouw, werkzaamheid in diverse sectoren, seniorenburgers, mensen met beperkingen en de scholingsgraad van de bevolking.”

Vooruitzichten 2021 en de toekomst

“Saramacca is een agrarisch district met enorm veel potentie. Wij hebben tot nu toe nagelaten om deze potenties te ontwikkelen. Het niet benutten van deze potenties om de landbouw en de tuinbouw op een moderne en aan de tijd gepaste wijze te doen uitoefenen, heeft ertoe geleid dat jongeren in dit district de landbouw de rug hebben toegekeerd. Daarom ben ik de mening toegedaan als districtscommissaris dat er aandacht besteed moet worden aan bestaande leef-en woongemeenschappen. De bestaande projecten moeten gerehabiliteerd worden door op een moderne manier de agrarische sector te ontwikkelen. Denk maar aan projecten, zoals de Uitkijkpolder, Maho-La Poule, Damboentong, Tijgerkreek en Calcutta.”

“Ook in verband met de enorme offshore olievondsten moet er een moderne technische school in het district Saramacca komen. Zodoende kunnen jongeren technisch opgeleid worden voor de behoeften van de olie-industrie. Het bacovebedrijf FAI is recentelijk weer overgenomen door de overheid. We zijn bezig met de overheid om te kijken hoe en welke manier de productie in dit bedrijf weer aangepakt moet worden. Verder is er overleg met het ministerie van LVV om de rijstsector in Saramacca op gang te krijgen, om in de toekomst 5000 ha ingezaaid te krijgen. Er wordt dan ook gedacht aan rijstrassen, die als grondstoffen voor veevoer gebruikt kan worden. Al met al we zijn op het goede pad en zullen zeker ervoor zorgen dat de ontwikkeling op gang komt in het district Saramacca.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: