Centrale Bank stelt SRD kasreservepercentage bij van 35 naar 39 procent

In het kader van het monetaire beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), wordt na gepleegd overleg met de directies van de algemene banken. het SRD-kasreservepercentage verhoogd. Dat percentage is ingaande woensdag 30 december verhoogd van vijfendertig procent naar negenendertig procent, zo laat de CBvS weten in een persbericht.

Volgens de Centrale Bank hebben de extra liquiditeiten in de economie een structureel karakter gekregen. ‘Zij vormen een (potentiële) bron van druk op de wisselkoers en daarmee ook op de prijzen van goederen en diensten. In het kader van de monetaire beleidsvoering is het dan ook noodzakelijk om het te veel aan liquiditeiten te binden. De verkrapping van de liquiditeiten zal de binnenlandse vraag verminderen hetgeen een positieve impact zal hebben op de binnenlandse inflatie en wisselkoers.’

De CBvS heeft de verkrapping niet eerder ondernomen vanwege met name de Covid-pandemie. ‘Covid-19 heeft ook de Surinaamse economie enorm getroffen en een verkrapping zou de economische activiteit verder onder druk hebben gezet. Derhalve was gekozen voor zoveel als mogelijk behoud van economische activiteit en arbeidsplaatsen.’ Ten behoeve van kredieten aan door Covid-19 getroffen bedrijven heeft de CBvS in samenspraak met de lokale banken sinds 10 augustus 2020 een faciliteit gecreëerd. Deze faciliteit blijft vooralsnog van kracht.

‘De CBvS zal met een combinatie van monetaire instrumenten de overliquiditeit terugbrengen naar redelijke proporties waarmee storende invloeden op de economie gereduceerd worden. Een belangrijk instrument betreft de verhoging van het kasreservepercentage. Daarnaast zal de CBvS in goed overleg met de algemene banken de resterende overliquiditeit afromen via het aanbieden van (korte) termijnbeleggingen aan de banken’, zo schrijft de Centrale Bank van Suriname.

Met de combinatie van instrumenten tracht de CBvS tevens een mogelijk negatieve impact van de hogere kasreserveverplichting op de rentepercentages te minimaliseren. Doorgaans gaat, aldus de CBvS, een verhoging van het kasreservepercentage gepaard met een lichte toename van de rentes die de banken in rekening brengen op kredieten. Echter, de renteopbrengsten die de banken zullen genereren op de (korte) termijnbeleggingen moeten de negatieve rente impact mitigeren. Voorts zullen de CBvS en algemene banken alles in het werk stellen om indien er een eventuele marginale renteverhoging onvermijdelijk wordt, deze door te voeren op consumptie kredieten en niet op investerings- of productieve kredieten.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: