Meer nadruk leggen op de inhoud

Er is op een bepaald moment weer een heisa ontstaan na de persconferentie van de regering enkele dagen terug. Ten eerste gaat het om het ophalen van een kind van de vp op de internationale luchthaven. Inhoudelijk en wat betreft de materie heeft de vp gelijk wanneer hij aangeeft dat er bepaalde voorzieningen zijn getroffen voor kinderen van de president en de vp wanneer gaat om internationaal personenverkeer van en naar Suriname. Dat mag ook gepaard gaan met een protocollaire begeleiding en afhandeling die soms noodzakelijk is vanwege de drukte, een voorziening die begrijpelijk wordt gezien de situatie die na elke vlucht ontstaat op onze luchthaven. De lange rijen en de inefficiëntie zouden doen vermoeden dat het een heel drukke luchthaven is a la Schiphol, maar het gaat dan om een vlucht die voor opstoppingen en rijen zorgt. De voorkeursbehandeling en de protocollaire begeleiding zijn een vaste regel die alle presidenten en vp’s hebben gebruikt. Het een en andere is vastgelegd in lagere wettelijke regelingen zoals staatsbesluiten. Men heeft er in het verleden geen op- en aanmerkingen over gemaakt, maar nu wordt er wel een punt van gemaakt. Deze regelingen zijn tot stand gekomen in de periode Venetiaan-Sardjoe. Deze regelingen gaan zelfs een tikkeltje verder, want de privileges zouden bestaan zelfs nadat de functionarissen uit functie zijn gegaan en voor hun kinderen. Het is trouwens niet ongebruikelijk dat voorzieningen ook getroffen worden voor de echtgenote en partner en de kinderen. Het gaat in deze ook om de speciale paspoorten die bekend zijn als diplomatieke paspoorten en de protocollaire begeleiding in Suriname, maar ook in de landen waar de Staat Suriname een goed functionerende ambassade heeft. Dan wordt het personeel ingezet om de nodige protocollaire begeleiding te verlenen op en rondom de internationale luchthavens. Mogelijk is men gevallen op de wijze waarop de vp het heeft uitgelegd en dan zou men dat enigszins kunnen begrijpen, maar wat de inhoud aangaat heeft de vp in deze wel gelijk. Dat is genoeg informatie om dan verder de samenleving in te lichten en eventueel na te denken over aanpassingen her en der waar nodig. Het is dus mogelijk dat de uitleg van de vp niet helemaal voldeed aan de verwachtingen van de vragenstellers, maar aan het eind van de dag draait het om de essentie. Dit onderwerp is dus wel in onze regelgevingen geregeld. De samenleving moet niet zozeer vallen over de manier waarop de vp antwoorden over het algemeen geeft, maar over de inhoud van de boodschap. En deze boodschap is wel duidelijk geweest en de vp heeft dus in deze wel gelijk. Het een en ander heeft dus degelijk te maken met de hectische situatie die bijna op alle luchthavens ontstaat en waarbij het mogelijk is dat er protocollaire begeleiding plaatsvindt. Ter plaatse zien we overigens ook dat het dienstdoende personeel bijna op elke vlucht burgers of bezoekers uit de rij haalt en hen een lange rij bespaart, soms gaat het om ouderen, maar soms ook om jongeren. Hetzelfde geldt ook voor de afhandeling van de bagage. 

Dan is er ook de zaak van het strooien met geld door de vp. Het gaat om een beeld welke op social media is verschenen. Deze beelden hebben grif gerouleerd en daaruit is niet te halen dat de vp zelf bezig is geweest om geld op een stoep te strooien voor mensen, waarop de mensen net als kippen zijn afgegaan om hun graantje te pikken. Op de beelden is de vp niet te zien. Het is niet bekend wie het geld heeft gestrooid. Ook is in mindere mate te zien of er inderdaad met geld wordt gestrooid of snoep of stukjes goud. In deze kan dus niet gesteld worden of het de vp is die met geld heeft gestrooid. In deze heeft de vp in duidelijke bewoordingen laten blijken dat hij niet met geld op straat heeft gestrooid. Dat antwoord is dan onder de gegeven omstandigheden voldoende om daarmee verder te gaan. Ook hier moeten wij de vp gelijk geven, want men kan hem niet van iets beschuldigen, terwijl hij het niet heeft gedaan.

Over het algemeen is het wel zo dat het behoorlijk heet aan toe kan gaan tussen de pers en de regeringsleden wanneer er persconferenties worden gehouden. We hebben in Suriname een vrij pers die zeker onder deze regering vrij en open de ruimte zal en moet krijgen om haar werk te doen. Die vrijheid is heilig omdat het in de grondwet staat en de regering herhaaldelijk het principe van rechtsstatelijkheid heeft benadrukt. De basis van deze rechtstaat is de grondwet en haar kern bestaat uit de grondrechten die in het begin van de grondwet zijn genoemd. De kritische pers is belangrijk en de regering heeft vaak in deze korte periode benadrukt dat de kritische pers onderdeel is van de fungerende democratie. Zaken moeten wel in de juiste proportie worden bekeken en het is niet teveel gevraagd als hoge functionarissen verwachten dat de nodige egards in acht worden genomen, al is de Surinaamse samenleving klein in omvang. Dat is een recht waarop de hoge functionarissen als de leden van de regering wel aanspraak op maken.           

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: