President Santokhi in Kal Aaj Aur Kal: ‘SZF kocht zelfs huizen met gelden van haar verzekerden’

‘Commissariaat van Saramacca heeft ruim 900 personen in dienst’…

‘Nationaliteit zal geen barrière meer zijn bij openen bankrekening’

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich zaterdag in het programma Kal Aaj Aur Kal van presentator Faried Pierkhan op RBN televisie zeer kritisch uitgelaten over de Stichting Staatsziekenfonds, SZF. De president ging in het programma uitgebreid in op diverse actuele issues die spelen in de samenleving. Eerder zaterdag verscheen deel I op de website van Dagblad Suriname en maandag verschijnt in Dagblad Suriname een uitgebreid verslag van het interview met Santokhi.

Basiszorg en SZF

Santokhi: ‘Het volk moet begrijpen, dat wij (als VHP in de oppositie ten tijde van de regering Bouterse-Adhin) hebben gewaarschuwd dat de Wet Nationale Basiszorgverzekering niet zou gaan werken. De gezondheidszorg stort ineen. Het is uiteindelijk bewezen. Nu werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een doorlichting. 

De president benadrukte, dat het SZF een Staatsziekenfonds is. ‘U gaat schrikken als ik deze informatie geef. U betaalt premie en het SZF moet met dat geld zorgdragen dat u medische zorg en medicijnen krijgt. Maar, het SZF is huizen gaan kopen met het geld tegen hoge bedragen.’

Wie zijn nu wel of geen ambtenaar

‘Het is een eindbesluit van mij. Alleen personen wiens stukken in orde zijn bevonden gaan in het systeem komen en weer uitbetaald worden. De groep van wie stukken ontbreken gaan we toetsen. Groepen personen waarvan geen stukken zijn, die verkeerd zijn aangetrokken, die dat zelfs niet eens weten, zelfs kinderen van 15/16 jaar. Het commissariaat van Saramacca heeft ruim 900 personen in dienst. Maar, nu gaat er ordening komen.’

Dubbele salarissen

In het programma kwamen ook de dubbele salarissen bij bijvoorbeeld politici aan de orde. Santokhi: ‘We gaan het aanpakken. Het Kabinet heeft een wet ontworpen, meer een aanpassing van een wet, inzake DNA-lidmaatschap (De Nationale Assemblee). Een DNA-lid mag na verkiezing nooit meer een tweede baan, een tweede salaris, krijgen. De wet moet goedgekeurd worden door Assemblee. Ik heb mijn werk gedaan en DNA-leden gevraagd, maak een initiatiefwet en behandel het.’

BTW invoeren

BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) moet in 2022 zijn ingevoerd. ‘Als alles voorbereid zou zijn zou het eerder kunnen. Nu is er omzetbelasting en we willen naar een nieuw systeem van BTW. Er moet een heel controlesysteem komen en dat vergt tijd. De wet moet goedgekeurd worden. Plan het goed.’

Pensioenfonds

‘Ik heb afgelopen dagen enorm veel meetings gehad met bonden, bedrijfsleven en parastatale bedrijven en allerlei verhalen hoor je. De overheid moet elke maand storten. De overheid stort op basis van maandbehoefte, daar is geen groot geldbedrag. Optie kan zijn, pensioenfondsen van parastatale bedrijven. Sommige pensioenfondsen voeren projecten uit en sommige beleggen gelden in het buitenland. Ik heb de governor van de Centrale Bank en bankiers gezegd, dat er een tijd was dat iedereen zijn geld ging weghalen en nu is er een schaarste aan valuta. Ik ben als regering bereid om de mensen de ruimte te geven, een inkeerperiode van drie maanden, brengen jullie het geld terug, waardoor banken in betere posities komen en de gelden van de burgers liggen er veilig. Maar, je ziet overal koudwatervrees.’

Cheques en niet-Surinamers van rechtswege Surinamer

‘Banken moeten met goed beleid komen. En ja, er zijn problemen bij het openen van een rekening. Je moet je houden aan internationale regels. Bedrijven die een rekening willen openen, kom met de jaarrekening, is die goed, dan mag een rekening geopend worden. Een conceptwet is in voorbereiding waarin wordt vastgelegd, dat elke niet-Surinamer die op basis van een contract of dienen van nationaal belang ingezet wordt, van rechtswege Surinamer wordt zonder de eigen nationaliteit te verliezen. Dan zal nationaliteit geen barrière meer zijn.’

Politiebond

Ook de kwestie van de afgelopen week beëdigde rekruten bij het Korps Politie Suriname en de Politiebond kwamen aan bod. Santokhi wees op het aspect van discipline. ‘Je hebt zaken als respect, attitude, cultuur. Bij korpsen moet discipline in acht worden genomen. Maar, dat is verwaterd de afgelopen tien jaar. We gaan verandering brengen bij alle veiligheidsdiensten. Ze moeten weer vertrouwen uitstralen .’

25 Februari een gedenkdag?

‘Een commissie kijkt naar alle vrije dagen en we kijken uit naar het advies van die commissie en een team van adviseurs dat ook politiek ernaar kijkt, ook naar 25 februari. Laten we ook kijken naar het buitenland en nuchter naar onze eigen dagen kijken, mogelijk komen er gedenkdagen zonder koppeling aan een vrije dag. Op vrije dagen gaan zaken gewoon door in andere landen.’

Goudwinning en scalians

Santokhi: ‘We krijgen nog geen inkomsten uit goudbedrijven en nog minder van Staatsolie. Is nog geblokkeerd of in onderpand. Voor wat betreft de scalians zei de president, dat er een algeheel verbod voor ze op de Marowijnerivier is overeengekomen met Frankrijk. ‘De scalianhouders die een vergunning hebben, krijgen geen verlenging meer van hun vergunning. We gaan over tot regulering van de sector.’

Verbrandingsovens in binnenland

‘Ik heb ze zelf niet gezien. Maar, laten we ze koppelen aan energie opwekking. Daarnaast moet alles wat uit vuil, afval, gerecycled gaan worden, er gaat een beleid komen voor afvalsortering.’

ICT (Informatie- en Communicatie Technologie)

De president zegt over ICT, dat studenten gestimuleerd moeten worden. ‘Barrières weghalen in de financiële sfeer. Studenten hebben nu extra buskosten, telefoonkosten, kosten voor een internetverbinding, ze moeten een computer kopen. Vrijstellingen voor studenten is een beleidsissue. 

First Lady

Tot slot van het gesprek kwam aan de orde het feit dat First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry de afgelopen periode zwaar is aangevallen en vooral op social media. Santokhi: ‘We hebben twee verantwoordelijkheden, een is privé en twee is een professioneel leven. Ze heeft met een Managementteam ook als taak ondersteuning verlenen aan de president. Dat loopt goed, ik heb geen achterstand in mijn werk. Percepties zijn gecreëerd en waaraan men probeert vast te houden is, dat ze zes, zeven, banen en salarissen heeft. Onzin, ze doet haar werk trouwens onbezoldigd. Ze doet enorm veel voor de gemeenschap, sociale projecten. Je mag kritiek hebben op van alles, maar ga geen haatgevoelens creëren, ook soms door mediahuizen. De koers die ik uitzet zal door niets of niemand worden afgeleid. Melissa, laat je niet afleiden, ze hebben allemaal een doel.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: