Districten zien er beter verzorgd uit dan stadsdistrict

“De bijzondere sfeer, de december-stemming straalt anders uit dan voorgaande jaren. De wereld wordt geplaagd door covid-19. Er rust door de gezondheidscrisis die de wereld in haar greep houdt, een domper op een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. In Suriname is het niet anders. Daarbovenop heeft er zich een economische tragedie voltrokken.  Het land heeft nu te kampen met een door haar eigen kinderen gecreëerde vertwijfeling en armoede”, aldus een uitweiding van Tjark Nurse, die behoort tot de groep: ‘Vrienden van Paramaribo-Noord’.

Wie is wie?

De vrienden zijn bijeen horende personen die zich beijveren om in eigen kring vooruitstrevendheid en levensvreugde aan te wakkeren en er genoegen in scheppen die blijdschap te delen met anderen. “Het is meer dan vrijetijdsbesteding en sociaal gevoel. Het is een levensstijl die wij gedurende jaren hebben gevormd. Wij zijn maatschappelijk betrokken met de samenleving en streven naar vooruitgang.”

Werkbezoeken

“In het bijna afgelopen jaar hebben wij van Paramaribo meerdere werkbezoeken afgelegd aan het district Commewijne. Wij vergeleken deze twee bestuurgebieden met elkaar. Het is opgevallen dat de bewoners van de districten, Commewijne niet uitgezonderd, in vergelijkging met die van Paramaribo, veelal ter plaatse geboren en getogen zijn.”

Hoofdstedelingen en districtsbewoners

“De inwoners van Paramaribo komen uit alle delen van het land en de wereld.  De oorspronkelijke hoofdstedelingen worden in vergelijking met landgenoten afkomstig uit de districten, en vreemdelingen uit de Volksrepubliek China, Brazilië, Cuba, Santo Domingo, en Venezuela, steeds kleiner in aantal. De homogenere bevolkingssamenstelling in Commewijne en overige districten werkt mee aan het smeden van een band onder de bevolking in de districten. De kleinschaligheid, het op elkaar aangewezen zijn bij het opbouwen van een bestaan, heeft saamhorigheid gekweekt. Daarentegen heeft de urbanisatie bijgedragen aan een lossere band tussen de bewoners van Paramaribo.”

Paramaribo een strijdtoneel

“Paramaribo het centrum van bestuur en bedrijvigheid heeft vanaf de vroege koloniale tijd agerende politieke groepen, gekend, die elkaar fel bestreden. Er waren groepen die zich verzetten tegen autoritaire gouverneurs die naar hun mening te ver gingen in het behartigen van de belangen van de Europese eigenaren van de kolonie.”

Politiek-bestuurlijke verdeeldheid

“Genoemd mag worden, de Cabalen onder aanvoering van Salomon Du Plessis, de rijkste ingezetene van de Kolonie Suriname, die gouverneur Jan Jacob Mauritius geen rust hebben gegund. De politiek-bestuurlijke verdeeldheid en onrust, die er vandaag in Paramaribo bestaat, is historisch gegroeid. Anno 2020 zijn erom en bij 50 politieke partijen die in de hoofdstad zijn gesticht.”

Paramaribo een zooitje

“Het blijkt dat in Commewijne evenals bestuursdiensten in andere districten, het qua onderhoud, een schone- en gezonde leefomgeving, er beter aan toe zijn dan Paramaribo waar het een zootje ongeregeld is. Het een en ander zou te maken hebben met het feit dat vrijwel elk ministerie een afdeling heeft in de districten met diensten en werkplaatsen, die zich beter dan de ministeries in de stad van hun taak kwijten.”

Overheidswerkplaatsen versjacherd

“In Paramaribo zijn vrijwel alle overheidswerkplaatsen versjacherd. Om de stad schoon te houden, kreken, trenzen, lozingen op te halen en/of omgevallen bomen op te ruimen, worden particuliere bedrijven bij de honderden aangetrokken, gecontracteerd om het varkentje te wassen. Elke bezitter van zwaar materieel acht zich aannemer. Door ondeskundigheid wordt er kwaad gedaan aan het milieu.”

Zwaar materieel

“Er wordt om een gootje op te halen zwaar materieel, graafmachines met rupsbanden ingezet die de straten en trottoirs kapot drukken. Anders dan in Paramaribo gebeurt het onderhoud in de districten regelmatig en wordt een deel van de onderhoudswerkzaamheden door zowel het districtsbestuur als de burger, handmatig gedaan. Er wordt meer dan in de hoofdstad voldaan aan de wettelijke onderhoudsplicht van hun woon- en leefomgeving.”

Wettelijk niet toegestaan

“In de stad lappen de bewoners deze verplichting aan hun laars. Integendeel wordt het milieu vervuild en verwaarloosd door onhebbelijke burgers uit alle lagen van de samenleving. Tegen de wet in worden vuilnis, materialen en of producten waarvan de eigenaar zich wil ontdoen, hier en daar weggegooid of langs de weg gedeponeerd. Het afval dient door de eigenaar verwerkt te worden. Maar er wordt gewacht op de overheid om de boel op te ruimen”, aldus enkele fragmenten uit een werkverslag van de groep ‘Vrienden van Paramaribo-Noord’.

HD

error: Kopiëren mag niet!