Significante versteviging voor rechterlijke macht

Hofpresident Rasoelbaks: “Rechterlijke macht kan organisatorisch niet blijven volstaan met maar 1 vicepresident”

Rechter Iwan Rasoelbaks is woensdag tijdens een buitengewone openbare zitting in de Congreshal geïnstalleerd als president van het Hof van Justitie. President Chandrikapersad Santokhi had Rasoelbaks op 18 december in het presidentieel paleis beëdigd, nadat hij ruim 6 jaren in deze functie heeft waargenomen. In zijn toespraak stelde de nieuwbakken Hofpresident dat hij zijn benoeming geenszins als een gunst of verworvenheid ervaart, maar juist als een plicht en verantwoordelijkheid. “Een plicht en verantwoordelijkheid in deze relatief kleine en jonge natie, teneinde een goed georganiseerde rechtspraak, deskundig en integer, met een redelijke snelheid van procederen en beslissingen nemen, maar bovenal een vertrouwenwekkende en rechtstatelijke staatsmacht te ontwikkelen en in stand te houden”, benadrukte de rechter. Hij feliciteerde daarom de rechtstaat Suriname met deze significante versteviging van deze poot van de trias politica. Hij rekent daarom ook op het voortgezette vertrouwen en steun van de regering.

Drie vicepresidenten bij rechterlijke macht nodig

Met de groei van rechtszaken en met deze en komende uitbreiding van capaciteit, zal de rechterlijke macht organisatorisch volgens Rasoelbaks niet kunnen blijven volstaan met maar 1 vicepresident. In het kader van de verzelfstandiging van de rechterlijke macht zal er volgens hem in elke sector, waaronder het strafrecht, civiel recht en in de naaste toekomst bestuursrecht, een vicepresident dienst moeten doen en bestuurlijk leiding geven aan die sector voor een gestroomlijnde input, doorloop en output van zaken. “De huidige situatie is dat leden van het Hof organisatorische een bestuurlijke ondersteuning verlenen aan de president van het Hof voor aangelegenheden van die sectoren die onderverdeeld zijn in units.”

Focus komende tijd op een zelfstandig bestuursorgaan (zbo)

Het Hof heeft volgens Rasoelbaks daarom als voorloper een zevental units en een ‘Managementteam Hof van Justitie’ ingesteld bestaande uit de president en drie seniorrechters, bijgestaan door de interim-directeur van het Hof. De focus zal de komende tijd daarom liggen bij het omzetten van de rechterlijke organisatie in een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), althans een rechtspersoon sui generis, met goed gestroomlijnde organisatorische en procesgerichte structuren. “Dit zal mijn voortgezette missie zijn als president van het Hof. De vicepresidenten zullen zich in het bijzonder toeleggen op de organisatie van de rechterlijke werkzaamheden binnen de respectieve sectoren en units, geflankeerd door beleidsonderdelen vanuit het bestuur van het Hof”, aldus de Hofpresident.

Nieuwe leden en plaatsvervangende leden ook geïnstalleerd

Tijdens de plechtigheid in de Congreshal zijn ook de rechters Sylvanne Bradley, Jane Jensen, Sabitadevie Gangadin gehuwd Nanhoe, Ishwarpersad Sonai en Alida Johanns geïnstalleerd als leden van het Hof van Justitie. De rechters Soebhas Punwasi, Deborah Sniphout gehuwd Haakmat, Albert Adelaar, Shanti Bikhari, Roy Elgin en Dayanand Bandhoe zijn geïnstalleerd als leden-plaatsvervangers bij het Hof. Rechter Bandhoe heeft de derde raio-opleiding van 2009 tot en met 2014 voltooid en zijn tijd is nu om zijn krachten te geven aan de rechtspraak en de samenleving. De rechters Haakmat, Adelaar en Bikhari hebben als juristen met ruime relevante praktijkervaring de 2-jarige raio-opleiding afgerond aan het begin van dit jaar en ook zij staan gereed voor dit verantwoordelijk en nobel werk. Volgens Rasoelbaks rekenen de gemeenschap en het Hof op de ervaring, kunde, snelle, doordachte, onpartijdige en weloverwogen beslissingen van deze magistraten.

Elgin gaat naar unit Strafzaken

De rechters Haakmat, Adelaar, Bikhari en Bandhoe worden geplaatst in de unit Handel en Familie, terwijl rechter Elgin gaat naar de unit Strafzaken eerste aanleg en de unit RC. Elgin is oud-officier van justitie en heeft eerder ook als auditeur militair gediend in het 8 Decemberstrafproces. Volgens Rasoelbaks heeft Elgin samen met hem en enkele seniorrechters de eerste raio-opleiding in Suriname voltooid van 1993 tot en met 1998. Hij heeft toen ervoor gekozen om bij de vervolging zijn krachten te geven en na zijn pensionering is hij door het Hof geïdentificeerd voor het rechtersambt in de strafsector. Rechter Punwasi die al met pensioen was, is geïnstalleerd als lid plaatsvervanger, en gaat in de unit RC en unit Hof Strafzaken. Punwasi is eerder ook procureur-generaal geweest. Het Hof is hem volgens Rasoelbaks erkentelijk dat hij heeft bewilligd om na zijn pensionering verder ondersteuning te verlenen aan de rechtspraak.

Beleid Hof

Rasoelbaks verzekert dat het opleiden van nieuwe rechters en ondersteuners, digitalisering van de rechtspraak en decentralisatie van de rechtspraak continue aandacht zullen hebben binnen het beleid van het Hof. Ook de achterstanden die zullen worden weggeschreven na uitvoering van het project, zullen niet meer mogen worden opgebouwd. Bij verdere uitbreiding van de capaciteit met meer rechters en ondersteuners zal het Hof zich ook richten op meervoudige kamers in eerste aanleg en vaste hoger beroepsrechters. Bestuursrechters zullen om de bocht komen kijken en inzichten om herstelrecht toe te passen in de strafsector zullen worden uitgewerkt. Mediation en arbitrage moeten worden bevorderd en aangemoedigd. Ook de commissaris Gevangeniswezen van het Hof zal volgens Rasoelbaks tijd kunnen inruimen om samen met de dienst Forensisch Maatschappelijk Zorg (FMZ) plannen uit te werken voor een gestructureerde en gedegen terugkeer van gedetineerden uit de gevangenisinrichtingen in de samenleving. “Het zwaard van Vrouwe Justitia, de deurwaarderij, zal worden versterk en de advocatuur zal bij elke ontwikkeling worden betrokken zoals nu reeds gebeurd”, aldus de president van het Hof van Justitie.

FR

error: Kopiëren mag niet!