Bachelorstudenten Adek delen ervaring van een uitdagend collegejaar en afstudeerperiode

In de afgelopen dagen zijn op de Anton de Kom Universiteit van Suriname zowel master- als bachelorstudenten van verschillende faculteiten afgestudeerd. Dagblad Suriname sprak met 2 bachelor-studenten, die in de afgelopen dagen zijn afgestudeerd. Zij delen hun ervaringen van dit heugelijk moment in een buitengewoon jaar.

Maryam Alidjan: “Met de juiste mindset en doorzettingsvermogen lukt het wel”

Maryam Alidjan studeerde af als Bachelor of Science in Psychologie aan de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit. “De covid-19 situatie heeft ook op studenten haar effecten. De universiteit was gesloten aan het begin van deze pandemie. Geleidelijk aan werden zaken weer opgepakt door middel van alternatieve onderwijsvormen, zoals de online lessen. Hierdoor konden de lessen toch doorgaan en afgerond worden. Deze vorm van les volgen, heeft zowel zijn voordelen als nadelen. Een van de voordelen is dat de student van huis uit alle vakken kan volgen en afronden. Een nadeel is dat niet elke student toegang heeft tot internet, waardoor niet elke student de lessen online kan volgen. De studenten die in hun afrondingsfase waren, hebben heel wat moeilijkheden meegemaakt op het gebied van studie. Doordat er overal besmettingsgevaar was, konden de afstudeeronderzoeken niet optimaal plaatsvinden.”

Alidjan vervolgt: “Bij mij is dat zelf ook moeilijk gegaan. Nadat ik mijn onderwerp waarover ik wilde schrijven gevonden had, moest ik een manier vinden om het onderzoek te doen. Ik wilde graag kinderen van de muloschool onderzoeken en ik heb moeten brainstormen over hoe ik wat wilde doen. Hoe kan ik mezelf en de kinderen beschermen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de optie om mijn vragenlijst online beschikbaar te maken. Hierdoor kon ik de social distance behouden en mijn onderzoek doen. Nadat het onderzoek was voltooid, was het tijd voor het schrijven en afronden van mijn thesis. De richtingscoördinator van mijn studierichting heeft haar best gedaan, zodat studenten die zover waren hun studie konden afronden in december. Ik ben een van die studenten geweest, die kon afstuderen. De covid-19 situatie heeft heel wat zaken bemoeilijkt. Maar door de juiste mindset en doorzettingsvermogen is het wel mogelijk om door te gaan met zoveel als mogelijk normale gang van zaken. De situatie zit niet lekker voor eenieder, maar wij moeten niet opgeven en moeten volharden om onze dromen en wensen te verwezenlijken”, besluit Maryam Alidjan, die de BSc. Psychologie bul heeft behaald.

Sunaina Mohan: “Ondanks uitdagingen moed niet opgeven”

Sunaina Mohan is onlangs afgestudeerd met als studierichting BSc Geowetenschappen op de faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit. Zij vertelt: “Afstuderen in de tijd van de covid-19-pandemie brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Dankzij de technologie heb ik mijn hoofd boven water kunnen houden en was ik hoopvol dat ik licht in de tunnel zou zien. De tijd en situatie brachten een aantal vragen en onzekerheden met zich mee, gezien wij als studenten het niet anders gewend zijn. Ik heb de uitdagingen meegemaakt en onzekerheden gevoeld toen de total lockdown werd aangekondigd en ik naar oplossingsmodellen begon te zoeken om de thesis af te ronden en te kunnen presenteren. Dankzij mijn flexibele begeleiders heb ik per e-mail feedback gehad en kon ik online en fysiek afspreken en langslopen bij hen op kantoor. Hierbij werden de maatregelen in acht genomen. Ik heb mijn uiterst best gedaan om, ondanks deze uitdagingen, de moed niet op te geven. Toen de cijfers van de aantal besmettingen aan de lagere kant bleken te zijn, was het een opluchtend gevoel. Presenteren op zich is niet moeizaam gegaan, gezien er rekening werd gehouden met de situatie en er ook een optie van ‘online presenteren’ bestond. Tijdens mijn afstudeerpresentatie, welke fysiek werd gehouden, heb ik het aantal uitnodigingen beperkt gehouden, gezien het niet anders kon. Maar dit mocht de pret niet drukken. Mijn ouders, familie en vrienden hebben mij op een andere manier verwend en het was meer dan geweldig. Het feit dat er mogelijkheden zijn gezocht om studenten te laten afstuderen, vind ik persoonlijk heel fijn. Weliswaar ben ik mij ervan bewust dat er door deze situatie een aantal studenten niet kunnen afstuderen en of vertraging ervaren in hun studietraject. Dit brengt ook veel stress met zich mee, want eenieder wil zo gauw als mogelijk afronden. Ik wil eenieder aanmoedigen om de hoop niet op te geven en er heel positief naar te kijken. Flexibiliteit en begrip vanuit de student en de begeleiders is hierbij een belangrijke schakel. De tijd brengt heel wat met zich mee, maar het ligt uiteindelijk in onze handen wat wij van de situatie willen maken. Een pessimist ziet de moeilijkheid bij elke gelegenheid, een optimist daartegenover, ziet kansen in elke moeilijkheid. Kies er altijd voor om een optimist te zijn en de deuren gaan vanzelf open. Trust the timing”, aldus Mohan, die zich nu BSc. in Geowetenschappen mag noemen.

error: Kopiëren mag niet!