Stichting Red Su Support verdeeld kerstbroden, voedselpakketten en doet gelddonaties

In het kader van het aanstaande kerstfeest, dat vanwege de steeds om zich heen grijpende coronapandemie dit jaar op een aangepaste manier zal worden gevierd, heeft de Stichting Red Su Support onder leiding van Asiskumar Gajadien ongeveer 1.000 kerstbroden verdeeld onder sociaal zwakkeren en minder draagkrachtigen. Ook zijn er wederom een hoeveelheid voedselpakketten beschikbaar gesteld en gelddonaties gedaan aan sociale instellingen in het land. Met dit project, dat getrokken is door de penningmeester van de stichting, Shanti Oedairamsingh, sluit de stichting aan bij de kernwaarden van kerstmis, namelijk liefdadigheid, dienstbaarheid, eensgezindheid, vrede en liefde tonen naar je medemens. 

De stichting heeft zich sedert haar oprichting medio dit jaar, met het ontplooien van allerhande activiteiten steeds blijven inzetten om de noden, behoeften en ambities van scholieren, studenten, drop-outs en jongeren uit sociaal zwakke gezinnen in Suriname te helpen vervullen, om zodoende een krachtige en kwalitatieve impuls te geven, aan het vergroten van kansen en mogelijkheden in de maatschappij voor deze doelgroep.   Zo heeft de Stichting in de maanden juni tot en met augustus honderden levensmiddelenpakketten gratis verstrekt aan behoeftige personen en organisaties in het land. In de maand september zijn scholieren voorzien van schoolpakketten, terwijl voor Divali en kinderdag op verschillende locaties op gepaste wijze met consumptie en attracties voor ouderen en kinderen zijn georganiseerd. De Stichting Red Su Support wenst de totale Surinaamse samenleving bezinningsvolle en gezegende kerstdagen toe en heel veel heil, vreugde, geluk en bovenal goede gezondheid in het nieuwe jaar. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: