Minister Ramadhin: ‘De situatie is zorgwekkend’ – ‘Virus verspreidt zich snel’

‘Nieuwe maatregelen zijn laatste strategie om een total lockdown te voorkomen’

De huidige Covid-situatie is dermate ernstig geworden, dat het noodzakelijk is om de bestaande maatregelen aan te scherpen. Dat was de strekking van hetgeen minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid woensdagavond zei tijdens een spoed persconferentie. ‘De nieuwe maatregelen, die gelden tot maandag 28 december, zijn de laatste strategie om een total lockdown te voorkomen en een kritische situatie in de zorgsector te voorkomen.’

‘De situatie is ernstig. We merken dat besmettingen zich vrij snel verspreiden. We zien in huizen dat nu hele gezinnen besmet raken, praktisch elk gezinslid, dat was eerder niet het geval. Ook kinderen.’

‘We hebben moeten besluiten de maatregelen aan te scherpen ingaande donderdag 24 december om middernacht. Delen van de burgers zijn niet trouw aan de huidige maatregelen. We kunnen niet anders dan maatregelen nemen om Covid-19 te bevechten, er zijn nu al drie-, vier maal meer gevallen van besmettingen dan in de hele maand november. We moeten samenkomsten, samenscholingen, tegen gaan. Dat is zeer riskant nu, de besmettingen verspreiden zich snel.’

Ramadhin benadrukte, dat de isolatieplekken vol raken. Het Wanica Ziekenhuis, de isolatietenten daar, zijn nu al vol. We kijken naar alternatieven om mensen op te vangen, om nieuw locaties te creeeren naast de al bestaande. De vleugels van het Wanica Ziekenhuis worden isolatie opvangplekken. Voorlopig zal er geen thuisisolatie zijn, om de controle over het virus niet te verliezen.’

BESLOTEN

Per 24 december 00.00 uur:

Maatregel 1

De avondklok wordt gehandhaafd van 19.00-05.00 uur;

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze

bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de Covid-19 maatregelen.

Maatregel 4

Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

In de periode van 24 december 2020 tot en met 28 december 2020 mogen slechts de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, open:

a. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging;

b. Supermarkten;

c. Apotheken;

d. Bakkerijen;

e. Drogisterijen;

f. Poliklinieken;

g. Ziekenhuizen;

h. Slagerij;

i. Kinderopvang;

j. Openbaar vervoer;

k. Banken;

l. Tankstations.

Maatregel 7

De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel

personenverkeer, mits:

a) wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en

b) uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo en voor medische noodgevallen. Binnenlandse vluchten voor passagiers zijn niet toegestaan.

Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden tebegeven of te bevinden.

Maatregel 10

Alle overheidskantoren zullen in de periode van 24 december 2020 tot en met 1 januari 2021 worden gesloten, met uitzondering van de overheidskantoren die voorzien in essentiële en noodzakelijke dienstverlening voor de samenleving.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: