Is het grondrecht vrijheid van godsdienstbeleving onbeperkt?

Bestuurskundige August Boldewijn heeft een duidelijke visie omtrent het omgaan met de vrijheid van godsdienstbeleving en de maatregelen, die nodig zijn in het algemeen belang van de volksgezondheid. Boldewijn wil hierbij elk misverstand voorkomen dat een beperking van de beleving niets te maken heeft met de godsdienstleer, want daar mag de overheid niet aan komen. Het gaat in deze om de tijd welke besteed wordt om buitenshuis bijeen te komen. Dit recht op een vrije godsdienstbeleving is opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Toch zijn er omstandigheden die bepaalde rechten kunnen inperken om het leven van de mens in stand te houden. “De mens heeft het recht om te leven en het recht op een vrije godsdienstbeleving.” Hier zit een spanningsveld. “Gaat het om het recht om te leven, of gaat het om het recht op je godsdienst?” vraagt Boldewijn. Het is de overheid die binnen dit spanningsveld met oplossingen moet komen. “Het leven hebben we gekregen van God en dat moeten we bewaken”, maakt de bestuurskundige duidelijk. “Aan de andere kant hebben we dan de mening van groepen die hun geloof willen uiten.”

Boldewijn geeft aan dat artikel 5 van onze Grondwet min of meer een kopie is van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Al de aangegeven vrijheden zijn opgenomen in de grondwettelijke bepaling. De overheid heeft de bevoegdheid om zich bezig te houden met de bescherming van het leven van de mens. De territoriale integriteit en de politieke soevereiniteit moeten beschermd worden. Het volk maakt deel uit van de staat en moet beschermd worden. Boldewijn benadrukt dat de overheid maatregelen kan treffen om het volk te beschermen tegen een oprukkend virus. “De overheid kan daarom nooit zeggen, ‘gaan jullie je gang maar’. De overheid wil graag dat mensen hun geloof in vrijheid kunnen beleven, maar op dit moment wordt het leven in zijn algemeenheid bedreigd”, stelt de bestuurskundige. “Kijk maar naar Engeland, daar is er een totale lockdown, omdat het virus zich muteert”, besluit Boldewijn.

RB

error: Kopiëren mag niet!