Eskak: “Binnenlandse Zaken zal voor elke gewerkte seconde betalen”

Verschillende personen die op 25 mei hun krachten hebben gegeven tijdens de verkiezingen melden via onderlinge appberichten en social media dat zij ontevreden zijn met de ontvangen bedragen voor hun inzet. Hun mening steken zij niet onder stoelen of banken, omdat zij naar hun overtuiging voor enkele honderden SRD’s minder zijn uitbetaald. De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), Nasier Eskak, deelt mee dat er vanuit het ministerie de vinger aan de pols wordt gehouden aangaande de uitbetalingen van de afgelopen verkiezingen. “We hebben inderdaad geconstateerd dat mensen minder zijn uitbetaald”, laat Eskak weten.

De directeur benadrukt dat het om een immense taak gaat om de grote groep personen, die uit verschillende categorieën medewerkers bestaat, feilloos uit te betalen. Eskak noemt enkele onderdelen, zoals colporteurs, trainees, vouwers, stembureaupersoneel, hoofdstembureauleden, en verschillende andere disciplines waaruit de groep bestaat. Voor al deze werkzaamheden die zijn uitgevoerd wordt een presentielijst bijgehouden. De directeur vertelt dat in dit proces zaken mis kunnen lopen. De groep vouwers heeft aangegeven dat zij die van oordeel is dat zij meer moesten ontvangen, zijn geregistreerd.

 “Ruim 30 personen zijn van mening dat de vergoeding niet overeenstemt met wat zij aan dagen hebben bijgehouden”, maakt de directeur duidelijk. Momenteel is men op het ministerie drukdoende om de presentielijsten te vergelijken met wat door de personen is aangegeven. “Ons uitgangspunt is dat we de mensen moeten geven waarop ze recht hebben, want ze hebben zich ingezet en gewerkt zodat de verkiezingen konden worden gehouden.” De meldingen zijn ondertussen in onderzoek samen met het team van het algemeen secretariaat van de verkiezingen in samenwerking met Personeelszaken en de verantwoordelijken voor de presentielijsten.

Op 24 december moet het onderzoek zijn afgerond voor de gevallen van de vouwers. In het geval van de andere groepen zullen die via de districtscommissariaten worden uitbetaald. De districtsadministrateurs ontvangen de bankrekeningnummers van de personen. De gelden zullen vanuit het ministerie overgemaakt worden op het districtsfonds van waaruit de gelden conform de presentielijsten en de berekeningen van de betaallijsten zullen worden overgemaakt op de door de medewerkers aangeboden bankrekeningnummers, licht Eskak de werkwijze verder toe. Personen die geen rekeningnummer hebben, zullen in contanten met een kwitantie worden uitbetaald. “Ik kan de verzekering geven dat elke seconde van de verkiezingen waarvoor is gewerkt, zal worden betaald”, besluit de directeur.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: