Strafzaak Hoefdraad uitgesteld naar 11 januari 2021

Het Hof van Justitie, bij wie de strafzaak van ex-Financiënminister Gillmore Hoefdraad in behandeling is, zal pas op 11 januari 2021 een beslissing nemen over de excepties, die de raadslieden Irene Lalji, Murvin Dubois en Frank Truideman hebben opgeworpen. Dat hebben de rechters Marie Mettendaf, Maureen Dayala en Danielle Karamatali dinsdag beslist. Aanvankelijk was het de bedoeling dat op 22 december nog een beslissing zou komen op de excepties. Advocaat Lalji zei na afloop van de zitting aan journalisten dat het OM in de tweede beurt kortheidshalve heeft gesteld dat zij artikel 517 lid 1 onder b en lid 3 van het Wetboek van Strafvordering heeft gebruikt. Dit artikel heeft betrekking op het uitbrengen van de dagvaarding. De advocaten hebben in hun tweede beurt gesteld dat als het OM vanaf 11 augustus 2020 in de media en diverse fora gezegd heeft dat zij een opsporing van Hoefdraad heeft geplaatst, omdat zij niet weet waar de verblijfplaats van de gewezen ambtsdrager is. “Dan zeg artikel 517 onder lid 2: ‘Als je de verblijfplaats niet kent, dan moet je dagvaarden door de dagvaarding uit te reiken aan het griffier van het gerecht en dan moet de griffier dat dus aanplakken aan het gerechtsgebouw. Dat is niet gebeurd. Dus wij hebben daarom in onze tweede beurt uitgelegd dat de betekening niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden”, aldus Lalji. Dubois voegde eraan toe dat de raadslieden de akte van uitreiking tot en met de laatste zitting niet hadden gezien.

Volgens de pg is aan de griffier, door medewerking van de parketwacht, een akte van uitreiking van de dagvaarding verstrekt, waaruit blijkt dat er aan de wettelijke termijn van vier dagen voor de uitreiking is voldaan. Hij geeft aan dat een medewerker van de parketwacht op 27 november naar het woonadres van Hoefdraad was geweest om de dagvaarding, bestemd voor Hoefdraad, aan hem uit te reiken. Op zijn woonadres is Hoefdraad niet aangetroffen. De politiefunctionaris werd door een beveiligingsmedewerker te woord gestaan, die geen huisgenoot is. Daarom kon de dagvaarding niet op het woonadres van de verdachte worden uitgereikt. De dagvaarding is op 27 november uitgereikt aan districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, omdat het woonadres van Hoefdraad onder dit ressort valt.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: