Infectioloog Vreden in brief aan artsen: ‘Leef huidig isolatiebeleid na, neem niet zelf verantwoordelijkheid’

Internist-infectioloog Stephen Vreden dringt er in een zondag aan artsen en medisch specialisten verzonden brief op aan, dat zij ‘het huidige isolatiebeleid’ naleven en ‘niet zelf de verantwoordelijkheid nemen, ook al verzoekt de persoon of familie om thuisisolatie’. ‘Laat u deze beslissing alstublieft over aan het BOG en haar werkarmen.’ Vreden stelt in zijn schrijven dat sinds covid-19 zijn intrede deed in het land in maart, de strategie is gehanteerd om alle positieve gevallen, ook die zonder klachten, te isoleren in door de overheid aangewezen faciliteiten. 

‘Deze strategie heeft bijgedragen aan de snelle en succesvolle reductie van de transmissie. ministers, zelfs een vicepresident (elect), assembleeleden, politici, een ambassadeur en collega-artsen en specialisten hebben zich onderworpen aan de opgelegde isolatie. Toen tijdens de augustus piek de isolatieplekken overvol raakten, is een noodprotocol voor thuisisolatie opgesteld met medewerking van de huisartsen en goedkeuring van het BOG (Bureau voor Openbare Gezondheidszorg).’

Maar, zo schrijft de bezorgde infectioloog in zijn brief, ‘de dramatische stijging van het aantal covid-19 gevallen sinds de afgelopen week, noopt tot een verscherping van beheersmaatregelen en strikte naleving van het eerder succesvolle quarantaine- en isolatiebeleid, met als doel de noodzakelijke zorg voor covid-19 en andere aandoeningen veilig te stellen zonder onze beperkte ziekenhuisfaciliteiten over te belasten’. ‘Hiervoor is de gecoördineerde inzet van alle gezondheidsmedewerkers essentieel.’

‘Het in isolatie zetten van personen met een infectieziekte is vervat in de Wet Besmettelijke Ziekten en behoort tot de taken van de directeur van Volksgezondheid met delegatie naar het BOG. Het BOG is dus de enige wettelijk bevoegde instantie, die de isolatieplek goedkeurt. Het afwijken hiervan door individuele artsen/specialisten, die beslissen om mensen in thuisisolatie te plaatsen, kan resulteren in een onvoorziene besmetting van derden en zal juridische consequenties kunnen hebben voor de desbetreffende arts/specialist.’

PK

error: Kopiëren mag niet!