Activist Christiaan voorstander van stoppen commerciële binnenlandse vluchten

Ten aanzien van de verscherping van de covidmaatregelen merkt de activist Audrey Christiaan op dat er nog steeds binnenlandse vluchten gaande zijn. Vooral in de gebieden van de Lawa, Lawa Tabiki, Anapaike, Gakaba, Stoelmanseiland is dit het geval. “Brazilianen komen via Oyapoke, een grensrivier tussen Frans-Guyana en Brazilië, varen vervolgens om Frans-Guyana heen en komen via de Marowijnerivier Suriname binnen”, constateert Christiaan. De toegang wordt verder verleend via onder meer aanlegplaatsen langs de Marowijnerivier. “Het is dus raadzaam om de kustwacht weer te plaatsen bij de monding van de Suriname en de Frans-Guyana”, merkt de activiste op.

“Ik wil in herinnering brengen de Braziliaanse schoener, die na de covidexplosie in Brazilië nabij Braamspunt, Matapica, Suriname binnen probeerde te komen”, vertelt Christiaan. De covidsituatie in het Portugeessprekende buurland en de goudkoorts vormen volgens de activist de twee hoofdredenen waarom Suriname momenteel zo aantrekkelijk is. Ook ten aanzien van de vliegtuigen merkt Christiaan op dat de controle moet worden opgeschroefd. “Want er is onvoldoende controle.” Gepleit wordt voor meer checkpoints nabij de aanmeerplaatsen.

Binnen de gebieden zitten er voldoende kwetsbare groepen, waarmee we rekening moeten houden. Christiaan wijst er wel op dat bij een eventuele stop van binnenlandse vluchten wel gedacht moet worden aan hoe de dorpen te bevoorraden. “Want anders zitten de dorpen zonder voedsel en dat moeten we voorkomen, want voeding en medicamenten zijn noodzakelijk.” Christiaan verduidelijkt dat terwijl aan de ene kant vluchten om de gemeenschappen te bevoorraden noodzakelijk zijn, de commerciële vluchten gestopt moeten worden.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: