Elektriciteitsnet Moengo Tapoe in gebruik genomen in aanwezigheid president Santokhi

‘Volk van Suriname heeft recht op elektriciteit’

President Chandrikapersad Santokhi was zaterdag aanwezig bij het in gebruik nemen van het elektriciteitsnet van Moengo Tapoe. Bij die gelegenheid zei hij, dat het volk van Suriname recht heeft op elektriciteit. Het beleid van de regering is er dan ook op gericht via de diverse alternatieven, zoals brandstof, waterkracht en zonne-energie, de gemeenschap tegemoet te komen, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname zondag.

Met een druk op de knop kregen ruim 200 huishoudens de beschikking over 1×24 uur elektriciteit. De president zei blij te zijn dat dit gedeelte van Marowijne nu ook stroom heeft. 

Er is een project in voorbereiding met India dat ervoor moet zorgen, dat  20.000 huishoudens in het binnenland voorzien zullen worden van zonne-energie. De regering Santokhi/Brunswijk zal de komende week een agenda presenteren van projecten die binnen een tijdsbestek van twee jaar afgerond moeten zijn. Vanaf maart 2021 zal er een aanvang hiermee gemaakt worden. Een van de belangrijke zaken volgens het staatshoofd is het in gebruik nemen van een middelbare school in het district Marowijne in oktober 2021.

President Santokhi zegt met vicepresident Ronnie Brunswijk van gedachten te hebben gewisseld over het elektriciteits- en waterprobleem van Commewijne en Marowijne. Afgesproken is dat binnen een jaar deze twee districten van deze problemen verlost moeten zijn. 

Vicepresident Ronnie Brunswijk stelde, dat de regering niet alleen praat, maar ook handelt. Namens de gemeenschap van Moengo Tapoe bedankte hij de president voor diens inzet en ondersteuning om dit mogelijk te maken voor het gebied. ‘Deze regering wacht niet op het laatste moment om kort voor de verkiezingen projecten uit te voeren. Vanaf haar aantreden vijf maanden geleden heeft ze niet stilgezeten en is er al heel wat uitgevoerd.’

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) memoreerde dat in augustus van dit jaar tijdens een werkbezoek de plaatselijke bevolking het elektriciteits vraagstuk al had aangekaart. Nu is het met inzet van diverse actoren gelukt om voor het eind van het jaar de bevolking te geven waarop ze recht heeft. Momenteel is de overheid bezig defecte generatoren te repareren. Dorpen krijgen nu meer brandstof en een aantal dorpen wordt voorzien van hernieuwbare energie.

Er werden zaterdag overigens drie wasmachines en drie ijskasten verloot onder de bewoners, beschikbaar gesteld door Brunswijk.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: