Hugo Blanker herkozen als voorzitter ABPM

Het bestuur van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM), onder leiding van Hugo Blanker, is bij enkele kandidaatstelling herkozen. Het bestuur wordt verder uitgemaakt door Shirley Klas, Peter Kromowirdjo, Radjinderkoemar Ramjas en Wilco Emaneul. Adviseurs zijn Mike Sallons en Hendrik Jamaloodin. De bond heeft in januari 2020 een seminar over de verzelfstandiging van het directoraat Milieubeheer op het programma staan. Er zal gewerkt worden aan vorming en training van het personeel.

Lof aan de regering

“Iedere burger heeft recht op een stukje brood. De ABPM is samen met de COL zeer content over het besluit van de president om de zogenoemde verkiezingsambtenaren niet in de kou te laten staan. Natuurlijk moet ook hier rechtvaardigheid gelden. Mensen die niet willen werken, daar gaan wij niet voor opkomen”, aldus Blanker

Tegen enorme loonsverhoging

De leden van de bond werden opgeroepen om niet blind te gaan voor loonsverhogingen van 50, 70 of zelf 100%. “De prijzen van levensmiddelen, andere goederen en diensten zullen daardoor verder stijgen. De handelaren zitten te wachten om voordeel te trekken uit loonsverhoging. Wij zullen weer eens de verliezende partij zijn. Wij moeten ze echter niet in de kaart spelen.”

Actiepunten

De ABPM, die is aangesloten bij de COL (Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren), zal zich de komende tijd sterk maken voor de maandelijkse verplichte 15% storting in het Ambtenaren Pensioenfonds door de overheid. Daarna zal de bijdrage gelijk moeten worden getrokken met dat van de ambtenaren. Er zal gelet worden op het naar behoren functioneren van het bestuur/de raad van toezicht. De COL eist dat de werkgever ter nivellering op permanente basis het salaris van de laagstverdienenden optrekt. Er zal worden gestaan op het van binnenuit invullen van functies, ongeacht de partijpolitieke kleur van personen die daarvoor in aanmerking komen.

HD

error: Kopiëren mag niet!