Minister Nurmohamed van OW bezoekt Saramacca

Anders dan wordt aangegeven in het artikel van Dagblad Suriname van maandag 14 december 2020, waarin wordt gesteld dat de dependance te Groningen, in het district Saramacca, niet voorbereid was op het bezoek van de minister, geeft het ministerie van Openbare Werken (OW) haar visie daarop.

Minister Riad Nurmohamed van OW heeft bezoeken gebracht aan verschillende dependances van het ministerie. Op dinsdag 08 en donderdag 10 december 2020 zijn de bijkantoren te Leiding 7B, Lelydorp, Domburg, Commewijne, Para en Saramacca aangedaan. Van dit bezoek en het doel daarvan, zijn de verschillende coördinatoren tijdig op de hoogte gesteld. De minister was tijdens zijn bezoek vergezeld van zijn Management Team en directeuren van de directoraten Civiel Technische Werken (CTW) en Bouwkundige Werken en Dienstverlening (BWD). Het ontvangst van de delegatie was overal zoals gepland. Dit werkbezoek was bedoeld om de algehele situatie bij de dependances en het personeel persoonlijk waar te nemen.

Een bezoek brengen aan de dependances van het ministerie van Openbare Werken is niet enkel bedoeld om de locaties te bezichtigen. De bewindsman heeft ook nuttig gebruik gemaakt van de gelegenheid door kennis te maken met het personeel dat op de bijkantoren te werk is gesteld. Deze medewerkers kampen ook al geruime tijd met verschillende problemen en stelden het zeer op prijs dat de minister de onregelmatigheden van hen heeft aangehoord. Enkele weken geleden bracht minister Nurmohamed al bezoeken aan de districten Nickerie en Coronie, ook daar maakte hij tijd vrij om kennis te nemen van zaken die zich voordoen. De districten Commewijne, Para, Saramacca en Wanica kwamen onlangs aan de beurt. De minister gaf in een reactie aan dat hij als nieuwe minister het nodig acht om zich persoonlijk te oriënteren op de desbetreffende dependances. De minister merkt op dat de OW-kantoren er landelijk verschrikkelijk uitzien. Er zal binnenkort een crash programma worden voorbereid, niet alleen voor de urgente infrastructurele werken, maar ook voor de kantoren in de eerder genoemde districten.

Het streven is om vanaf 2021 te starten met het bouwen van een hoofdkantoor in alle districten. De onaangename situatie waarin het personeel nu verkeert, is niet acceptabel, er dient spoedig voor oplossing gezorgd te worden. De OW-minister voerde aan dat er momenteel een gebrek is aan financiën. In het district Para heeft het ministerie geen dependance. Als tijdelijke oplossing is door Sandely Main van S. Main Transport N.V. vrijblijvend een gebouw voor de duur van een jaar aangeboden aan het ministerie. De minister is de ondernemer zeer erkentelijk voor dit gebaar en hoopt dat ook andere ondernemers een soortgelijke samenwerking aangaan voor wat betreft de overige dependances. Verantwoordelijken op de OW-kantoren in de bezochte districten hebben de opdracht om een lijst op te maken met spullen die zij urgent nodig hebben. “Er is een overschot aan personeel in de districten geconstateerd, ook dat zal opgelost moeten worden. Er is genoeg werk en daarom zal iedereen ingezet worden. Het einddoel is dat heel Suriname er schoner moet uitzien”,  aldus minister Nurmohamed.

error: Kopiëren mag niet!