Relatie tussen dc en AWJ op weg naar versterking

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken Rishma Kuldipsingh bracht samen met enkele directieleden een beleefdheidsbezoek aan het district Commewijne alwaar  er een dependance van het directoraat Jeugdzaken is gevestigd. Het doel van het bezoek was om de relatie tussen de districtscommissaris en het ministerie te versterken en mogelijkheden te onderzoeken om een dependance van Arbeid in het district te vestigen om de dienstverlening dichterbij de bevolking te brengen. Tijdens een gesprek geeft de minister aan dat er momenteel geen medewerkers plaatselijk aanwezig zijn voor de overige diensten van het ministerie. Voor het district Commewijne zijn er afspraken gemaakt dat de Arbeidsinspectie plaatselijk aanwezig te laten zijn. In Nickerie zijn alle diensten van het ministerie vertegenwoordigd en voor wat betreft de ‘decent work’ situatie in bedrijven; daar moet landelijk aan gewerkt worden om het op een goed niveau te brengen en daar is het beleid ook op gericht, benadrukt Rishma Kuldipsingh.

Wat volgens de minister eerst opgepakt zal worden om deze band te verstrekken is het verzoek van de dc om de lijfelijke (zichtbare) vertegenwoordiging van de Arbeidsinspectie in het district te hebben, zodat de bevolking aldaar lokaal een aanspreekpunt heeft. Daarin zal op korte termijn in voorzien worden. Verder heeft de dc een ruimte op commissariaat ter beschikking gesteld, indien het ministerie activiteiten moet ontplooien in het district. Tijdens het bezoek van de minister heeft zij ook haar focus gelegd op de jeugd van Commewijne die extra aandacht moet genieten en begeleid moet worden bij het maken van keuzes. Naar rapportage van de leiding van de dependance van Jeugdzaken in Commewijne moet er aandacht worden besteed aan vroege schoolverlaters (drop-outs), hangjongeren, tienermoeders, pesten, voorkoming van zelfmoord bij jongeren, zegt Rishma Kuldipsingh . Om deze problematiek onder de jeugd aan te pakken zullen er volgens de minister werkgroepen ingesteld worden die zich buigen over de specifieke problemen en zullen oplossingsmodellen moeten aandragen en acties ondernemen om een specifiek probleem aan te pakken. Dat in samenwerking met medewerkers van jeugdzaken, die ook getraind zullen worden, om te gaan met de sociaal-maatschappelijke problemen van de jeugd en hulpverlening te bieden.

TM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: