Partij voor Democratie en Ontwikkeling 8 jaar

De Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) herdacht op 12 december haar oprichtingsdag. Voorzitter Waldy Nain: “De PDO blikt tevreden terug op haar jong bestaan. Wij verheugen ons dat de partij ingang heeft gevonden bij de bevolking. Het 8-jarig bestaan van de partij is, gezien het coranavirus, op gepaste wijze gevierd. De pioniers en toppers van de partij kwamen in klein verband bijeen om de jaardag te herinneren.”

Vaste voet aan de grond

“PDO zet zich meer dan voorheen in voor de ontwikkeling van Suriname. Geloof in eigen kunnen is het uitgangspunt. Daadkracht die daaraan wordt gekoppeld is datgene, waar het op aankomt. Vanaf de oprichting heeft de partij onafgebroken gewerkt aan het verder gestalte geven aan de organisatie en de structuren. Er is een zaadje geplant, waaruit in algemeen belang een politieke partij is voortgekomen. De goede bedoelingen en het enthousiasme van de oprichters, het bestuur, de organen, de leden en sympathisanten hebben gemaakt dat de PDO vaste voet aan de grond heeft gekregen.”

Onder de vlag van Pertjah Luhur

Nain over de huidige politieke situatie: “De PDO maakt samen met de PL, Nieuw Suriname en de KTPI, deel uit van de Djawa Eenheidsbeweging, waarvan Paul Somohardjo de voorzitter is. In mei 2020 heeft de PDO onder de vlag van Pertjajah Luhur meegedaan aan de verkiezingen. Het is niet geworden wat wij ervan verwacht hadden. Maar dat wil niet zeggen dat wij het bijltje erbij hebben neergelegd. Het maatschappelijk en politiek werk wordt voortgezet.”

Vertrouwen in de regering

“De PDO heeft nog geen parlementaire inbreng of zeggenschap in de regering, maar als politieke entiteit zetten wij ons in om het algemeen belang te dienen. Wij hebben vertrouwen in de huidige regering. Er is contact met de PL. Het belang en de betrokkenheid van de partijen, verenigd in de Djawa Eenheidsbeweging, is na de verkiezingen nog niet goed besproken. Het nationaal belang gaat voor. De regeringscoalitie is nog drukdoende om Suriname op het juiste spoor te krijgen. Als de storm is gaan liggen, zullen wij de koppen bij elkaar steken om na te gaan hoe verder te gaan. ”

Vooruitgang bewerkstelligen

Suriname is in haar denken politiek en economisch blijven steken.  De PDO is zich er van bewust dat het succes van Suriname samenhangt met de menselijke ontwikkeling en optimale ontplooiing van eenieder. Politiek gaat niet alleen over politieke partijen, verkiezingen, volksvertegenwoordigers, presidenten en ministers. Het gaat ook om de individuele mens, die naar zijn eigen mogelijkheden en omstandigheden zich inzet om vooruit te komen, vooruitgang te bewerkstelligen.”

Scholing en vorming

“Onderwijs, scholing, training en vorming, gekoppeld aan ondernemerschap, zijn onontbeerlijke bij de verdere opbouw van het land. PDO houdt het niet bij praten alleen. Micro-ondernemerschap wordt landelijk gestimuleerd en ondersteund. In dit kader verwijs ik naar de bakkersschool, die is opgezet om geïnteresseerden te scholen in het bakkersvak. Het is dankbaar werk. Wij hebben al meerde vaardige bakkers afgeleverd.  Het zijn niet alleen jongeren die het vak willen leren of personen die een bakkerijtje willen opzetten. Onder de bakkersleerlingen bevinden zich ook personen, beroepsmensen die iets willen bijleren”, aldus voorzitter Waldy Nain van de Partij voor Democratie en ontwikkeling.

HD

error: Kopiëren mag niet!