Na 9 jaren weer STICRIS vrouwenopvangtehuis in Paramaribo

Op 12 december 2020 vond de oplevering en tevens heropening plaats van het STICRIS vrouwenopvangtehuis dat op 12 december 2011 is verbrand. Aishel Moenesar – Bradley, External Affairs Representative van APACHE CORPORATION  SURINAME en de medeoprichtster en voormalig voorzitter van STICRIS mevrouw Elfriede Cederboom-Ritfeld deden de opening middels het onthullen van twee bedankplakkaten.

De herbouwde vrouwenopvang biedt opvang aan 13 vrouwen en hun kinderen die vluchten voor huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen neemt wereldwijd toe en Suriname is daar geen uitzondering op. Uit cijfers blijkt dat bijkans één op de drie vrouwen in de wereld geweld ervaart van haar man of partner. Het is de bedoeling dat de vrouwen maximaal 3 maanden zullen worden opgevangen en begeleid. Daarna moeten zij zodanig in hun kracht zijn gezet dat ze zelf verder kunnen. Het liefst was het STICRIS vrouwentehuis niet nodig geweest, maar helaas is de werkelijkheid anders.

QUOTA SURINAME heeft de herbouw van de Sticris vrouwenopvang als een van haar grote projecten omarmd. Met ondersteuning van QUOTA  is het STICRIS na 9 jaren gelukt de financiering voor de herbouw en inrichting rond te krijgen. APACHE heeft in het kader van haar Corporate Social Responsibilty voor het aanzienlijke bedrag van USD 450.000, – de herbouw van de vrouwenopvang gefinancierd. In opdracht van APACHE zijn onder toezicht van het raadgevend ingenieursbureau Sunecon de bouwwerkzaamheden uitgevoerd door het bouwbedrijf Remas. 

QUOTA heeft het terrein dat na de brand een gapend gat was, bouwrijp gemaakt en deels van een omheining voorzien. Dit heeft zij gedaan met fysieke inzet van enkele leden en met behulp van donoren voor een bedrag van USD 20.000, – .

Voor de inrichting zijn fondsen en goederen toegezegd voor een totaal bedrag van USD 110.000, -die deels al zijn ontvangen.  Het bedrag van de inrichting is afkomstig van QUOTA voor USD20.000, via QUOTA gedoneerd van IAM GOLD GOLF CHARITY FUND USD 30.000, -, OLIBIS N.V. USD 50.000, – waarmee onder andere speciale instellingsbedden, matrassen en kussens zullen worden aangeschaft, de KIRPALANI FOUNDATION SRD 150.000, – aan goederen waarmee o.a. de keuken, de wasruimte en de administratie compleet zijn ingericht, ECO RESORT N.V. een groot aantal lakens, baddoeken en kussens, MOZART SECURITY N.V. SRD 25.000, -, en COBO N.V. de toegangspoort. De totale investering van de herbouw en de inrichting bedraagt ongeveer USD 580.000, -. Dit project is mogelijk geweest door de bijzonder gulle gaven van alle donoren.

De huidige voorzitter van STICRIS mevrouw Heidy Cederboom gaf in haar openingsspeech aan dat STICRIS ook voor de exploitatie van het opvangtehuis volledig afhankelijk is van donaties. De overheid heeft toegezegd te zullen voorzien in personeel (maatschappelijk werksters, schoonmaaksters en bewakingspersoneel afkomstig van de ministeries van Sociale Zaken en Justitie en Politie).  De beveiling zal voorlopig deels door de overheid worden gedaan in combinatie met het privé beveiligingsbedrijf United Professional Service N.V.(UPS N.V.) dat Sticris Pro Deo  zal ondersteunen tot april 2021.  UPS neemt vanaf vandaag de beveiliging over.

Voor de exploitatie zijn bedrijven en personen benaderd om een kamer te sponsoren voor een jaarlijks bedrag. Echter is nog niet voor alle kamers een sponsor gevonden. Sticris hoopt zich op deze wijze te verzekeren van een duurzame ondersteuning in de exploitatie van de vrouwenopvang.

De voorzitter bedankte alle instanties en personen voor hun inzet om dit project mogelijk te maken. Indien u een bijdrage wilt leveren kunt u contact maken met het bestuur via hun contactpagina op de website www.sticris.com.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: