Covidprotocol Entertainment Outdoor goedgekeurd

Geforceerd stemgebruik zoals luid praten en luide muziek niet toegestaan 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft nu ook een Covidprotocol Entertainment Outdoor goedgekeurd. De inhoud komt over het algemeen, als het gaat om de specifieke covidmaatregelen, overeen met alle andere tot heden uitgebrachte protocollen. Enkele bijzondere op outdoor events toepasbare maatregelen en aanpassingen kunt u hieronder lezen.

Toestemming

Toestemming voor een dergelijk evenement wordt alleen verstrekt onder de door een districtscommissaris en door het ministerie van Volksgezondheid vast te stellen voorwaarden in het kader van de ‘wet van 7 augustus’, houdende algemene regels in verband met de uitvoering van een burgerlijke uitzonderingstoestand en de door de overheid vastgestelde maatregelen in het kader van de bestrijding c.q. beteugeling van de covid-19 epidemie. Voor wat betreft technische aanpassingen van de eventlocatie vermeldt het protocol, dat meerdere handwas- of desinfectiestations moeten worden geplaatst onder ooghoogte van kinderen bij de ingang/uitgang en op verschillende strategische plekken van elke goedgekeurde outdoor event locatie. Ook moeten er gesloten vuilnistonnen met vuilniszak op vaste strategische plaatsen (ingang, uitgang, kassa’s, toiletten, schaftruimte) geplaatst worden. 

Eten en drinken

Het is toegestaan om te eten en te drinken tijdens outdoor events met inachtneming van de covid-19 maatregelen. Bestellen en bedienen van consumpties aan de tafels is verplicht. De tafels dienen geplaatst te worden op voldoende afstand van elkaar met inachtneming van de fysieke afstand van 1.5 meter en rekening houdend met looppaden tussen de tafels. De outdoor evenementen vinden plaats in de buitenlucht of onder een tent met maximale ventilatie. Let daarbij op de windrichting. Bij intensief contact met ontblote lichaamsdelen (bijvoorbeeld bij dansoptredens) moet ook de vloer gedesinfecteerd worden, zeker bij wissel van artiesten/entertainers. ‘Reinig de openbare vloeren, ruimtes en sanitaire voorzieningen conform het geldend schoonmaakprotocol, bij voorkeur in afwezigheid van het personeel/dienstverleners en bezoekers/gasten’, zo schrijft het protocol. Artiesten/entertainersprogramma hanteren voor de optredens, met vermelding van de bijzonderheden van het optreden, zoals soort optreden, individueel of in groepsverband, de duur en gebruik van podium en podiummateriaal, instrumenten en kostuums. Maak hier op voorhand concrete afspraken over de naleving van de covid-19 maatregelen.’

Niet in groepsverband zingen: zingen kan bron van besmetting zijn

‘Zingen kan een bron van besmettingen zijn en er wordt daarom dringend geadviseerd om niet in groepsverband te zingen. Dat betekent dat het wordt afgeraden om te zingen in koren of om met meerdere mensen naar zangles te gaan. Uitzondering daarop zijn kinderen beneden 12 jaar en professionele zangkoren. Kinderen beneden 12 jaar mogen in een groep zingen. Want kinderen worden zelf weinig ziek van een covid-19 besmetting en dragen weinig bij aan de verspreiding ervan.’

Professionele zangers

‘Professionele zangers mogen in een groep (zoals in koren) repeteren, optreden en opnames maken. Zingen in de kerk, moskee, mandir, synagoge of een ander gebedshuis is eveneens toegestaan, maar omdat zingen kan zorgen voor verspreiding van het covid-19 virus, wordt zingen in een groep afgeraden. Indien ze toch besluiten om te zingen, moeten ze wel naast de gebruikelijke preventieve covid-19 maatregelen zich ook houden aan de aanvullende richtlijnen. Het gaat om momenten voor, tijdens en na repetities, optredens of opnames.’

Blaasinstrumenten

‘Zingen en het bespelen van blaasinstrumenten is niet toegestaan vanwege risico op aerosolvorming (zij dragen geen mond-/neusmasker tijdens optredens). Voorzangers/solisten/vocalisten kunnen wel zingen in de openlucht en in goed geventileerde binnenruimtes met inachtneming van de covid-19 maatregelen, waarbij de zangers/solisten/vocalisten op een veilige afstand van 5 meter van het publiek staan en van de overige artiesten. Eveneens kunnen blazers hun instrument bespelen indien ze op een veilig afstand staan van 5 meter van het publiek en van de overige artiesten.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: