President Santokhi: ‘Nickerie moet voorbereidingen treffen voor eigen projecten’

President Chandrikapersad Santokhi heeft zaterdag in Nieuw-Nickerie een Project Managementteam geïnstalleerd. Het staatshoofd zei tijdens een persconferentie, dat het district Nickerie een aanvang moet maken met de voorbereidingen van haar eigen projecten, aldus de Communicatie Dienst Suriname.

Hij zei, dat het managementteam ervoor moet zorgen dat grote projecten die in Nickerie uitgevoerd moeten worden voor 23 december aan het staatshoofd overhandigd worden, zodat hij deze kan meenemen in de regeringsraad, die op die datum de projecten zal goedkeuren.

President Santokhi benadrukte, dat het niet om ‘droomprojecten’ moet gaan, maar om daadwerkelijke projecten die echt uitgevoerd gaan worden. Hij noemde onder meer het upgraden van het vliegveld van Nickerie naar een van internationale standaarden, de bouw van een moderne markt van twee etages, opzet van productiebedrijven, ontwikkelen van nieuwe zaaisoorten en overstap naar andersoortige agrarische producten.

Hij sprak ook met districtscommissaris Senrita Gobardhan over de vraagstukken beleid, veiligheid en openbare orde. Verder was er een ontmoeting met de parlementariërs van het district, alsook partijstructuren. Met de districtscommissaris en volksvertegenwoordigers zijn concrete afspraken gemaakt over een goede communicatie met de samenleving.

President Santokhi is voorstander van een goede overlegstructuur tussen de volksvertegenwoordigers en de districtscommissaris. Hij heeft gevraagd om vaste dagen voor spreekuren met de bevolking. Daarnaast zal de districtsraad regelmatig bijeen moeten komen, niet eenmaal per maand en ook niet alleen in het commissariaat.

error: Kopiëren mag niet!