Voorzitter DA’91 dient klacht in tegen uitspraken NDP-voorzitter

Naar aanleiding van de recente uitspraken door Desi Bouterse in Ocer, als zou er middels het opnemen van wapens een bestuurswisseling tot stand gebracht moeten worden, is er een burgerinitiatief ontstaan. Individuele burgers hebben een klacht ingediend tegen de uitspraken van Bouterse en hebben de pg gevraagd hun veiligheid te waarborgen.

Eén van de indieners is DA’91-voorzitter Angelic del Castilho. Del Castilho geeft aan dat zij tot deze stap is overgegaan, omdat zij het niet alleen bij de reeds door haar uitgesproken afkeuring wenst te laten. “Wanneer meneer Bouterse dergelijke uitspraken doet in zijn partijcentrum met als doel angst aan te jagen bij de burgers, dan heeft elke burger het recht om de haar rechtens toekomende bescherming door de Staat Suriname in te roepen. Een verstoring van de openbare orde heeft gevolgen zowel in de publieke als privésfeer van ons als burgers. Het gevolg is losbandigheid en bij losbandigheid is geen enkel burger meer beschermd door wet en recht.” Volgens Del Castilho hebben alle burgers het grootste belang bij de instandhouding van de rechtstaat en democratie. Zij verwijst hierbij naar de bepalingen van artikel 53 van de grondwet en in het bijzonder lid 1 en 2. De voorzitter van de NDP heeft uitspraken gedaan, waarbij geen rekening is gehouden met de beperkingen die voortvloeien uit het recht ( Wetboek van Strafrecht). Volgens Del Castilho heeft dit gedrag blijk gegeven dat de democratie niet gerespecteerd wordt. “Dit moet goed onderzocht en getoetst worden aan de wet, want wet en recht moet gelden voor elke burger.” Del Castilho is overtuigd dat wanneer een gewone burger dergelijke uitspraken had gedaan, die reeds lang verantwoordelijk was gehouden conform de wet.

De DA’91-voorzitter vindt het een positieve ontwikkeling dat de regering de pg heeft gevraagd voor nader onderzoek, maar ook de burgers moeten actief het rechtssysteem inzetten om de eis kracht bij te zetten dat hun veiligheid gegarandeerd wordt door een non-discriminatoire inzet en handhaving van recht en wet.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: