Hof van Justitie krijgt deze maand 6 nieuwe rechters erbij

Rasoelbaks: “In januari 2021 start gespreksronde voor invoering nieuw BW”

Het Hof van Justitie zal deze maand nog een capaciteitsuitbreiding binnen de rechtspraak krijgen met 4 gedegen opgeleide rechters in de civiele sector en 2 ervaren juristen als rechters in de strafsector. Dat zei waarnemend president Iwan Rasoelbaks woensdag bij de beëdiging van 3 nieuwe advocaten.  Een 6 stuks andere rechters zal promoveren naar een naast hogere rang van leden plaatsvervangers naar leden van het Hof van Justitie. “Met deze uitbreiding zal het Hof in staat zijn de snelheid enigszins op te voeren van de doorloop tot de beslissing van een handelszaak middels uitvoering van het project comparitie na antwoord aan het eind van het eerste kwartaal van 2021. Het Hof is steevast van plan dit project uit te voeren in de unit Handel”, benadrukte Rasoelbaks. Hij rekent op de ondersteuning en inzet van advocaten om gaandeweg dan in staat te zijn om redelijke termijnen van afwikkeling van een handelszaak ten behoeve van de rechtzoekende te behalen.

Invoering nieuw BW in aantocht

Een andere belangrijke mededeling van de Hof-president is dat het Nieuw Burgerlijk Wetboek (BW) in aantocht is en dat in januari 2021 de gespreksrondes zullen starten voor de invoering daarvan. De versie die nu gebruikt wordt, dateert nog van het jaar 1869, zij het hier en daar met wijzigingen en aanvullingen. De raad van ministers keurde het concept nieuw BW in 2010 goed, doch is het sedertdien daarbij gebleven.  “We zullen ons moeten blijven scholen en trainen, zodat we het maximale halen binnen het mogelijke. Er zal ook een gedegen opleidingstraject komen voor de juristerij voor wat betreft het nieuw BW. Al met al zal 2021 een heel gedreven jaar zijn voor de rechtspleging”, aldus Rasoelbaks.

Hof bijzonder content met ‘kort geding nieuwe stijl’
Het Hof is volgens Rasoelbaks bijzonder content met de organisatie en afwikkeling van ‘kort geding nieuwe stijl’. De kortgedingzaken oude stijl zullen hierdoor binnen 1,5 tot 2 jaar zijn weggeschreven en afgerond binnen de unit. Ook de unit Hof Civiel zal een kleine opleving beleven met een extra civiele kamer. “Ik kan u meegeven dat de verwachting is dat handel nieuwe stijl, dus met comparitie na antwoord, ook succesvol zal zijn qua organisatie, snelheid en productie en dat we in een gemiddeld complexe zaak met meer dan 4 beslispunten, binnen 1,5 tot 2 jaren een beslissing gereed zullen hebben, terwijl zaken met minder dan 4 beslispunten sneller zullen worden afgehandeld.”

error: Kopiëren mag niet!