VMS vraagt zich af of Zorgraad nog kan functioneren

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) vraagt zich  in een vrijdag uitgebrachte uitgebreide verklaring af of de Zorgraad nog wel kan functioneren. Volgens de VMS heeft de Zorgraad zich, naast het houden van de halfjaarlijkse openbare vergaderingen, behoorlijk stil gehouden.  

Reeds enige tijd is er grote onvrede over de Zorgraad bij verschillende groepen van dienstverleners in de zorg. Deze hebben zich verenigd en hebben unaniem hun bezwaar tegen de Zorgraad geuit, ook reeds op eerder gehouden openbare vergaderingen, waar men niet altijd correct te woord werd gestaan, aldus de VMS in haar verklaring.

De Vereniging van Medici In Suriname, verreweg de

grootste groep van academische zorgverleners, is tijdens de laatst gehouden openbare vergadering van de Zorgraad ronduit door dit orgaan publiekelijk geschoffeerd. De Zorgraad had van tevoren een afzegging met de reden hiervoor ontvangen en wist toen met zekerheid

dat de VMS niet aanwezig zou zijn.

‘De wijze waarop de VMS reeds eerder door de Zorgraad werd bejegend, was toen ook de aanleiding voor de VMS om het vertrouwen in de Zorgraad op te zeggen, hetgeen toen ook gedaan is.’

VMS: ‘De Zorgraad behoort volgens de VMS een instantie te zijn die haar werk op deugdelijke, verantwoorde en evenwichtige wijze doet, die de regering behoort te adviseren en daartoe een neutrale rol naar

alle stakeholders in de zorg behoort te vervullen, zonder enig onderscheid daarin te maken. Deze Zorgraad, van wie bekend is dat hun adviseur ook de Survam (Surinaamse Verenging van Assurantiemaatschappijen) adviseert en (vanwege eerder opgedane ervaringen) niet geliefd is bij de groepen van zorgverleners, heeft -bewust!-publiekelijk de medici en andere dienstverleners te schande willen maken door een dergelijke presentatie te houden tijdens voormelde openbare vergadering en vervolgens dit via de TV

nog eens te benadrukken. Dat een dergelijke instantie zo ver is afgegleden naar een inmiddels voor grote delen van de

zorg onaanvaardbaar laag niveau, is nauwelijks nog te bevatten!’

De Zorgraad heeft zich, aldus de VMS, ‘publiekelijk doen kennen als een medespeler in het zorgveld, die openlijk de kant heeft gekozen van de Survam, en vervolgens heeft de Survam ook openlijk haar complimenten aan het adres van deze Zorgraad uitgesproken. Ook heeft de Survam keer op keer in de besprekingen met de zorggroepen geëist dat de Zorgraad betrokken zou worden en dat ze met de Zorgraad verder wilden gaan. ‘

De VMS vraagt zich ook af hoe de Zorgraad over alle relevante informatie kan beschikken via de zorgverzekeraars, zonder dat er eerst een Integriteitscode is?

‘Hoe kan deze Zorgraad die al een duidelijk negatief oordeel over de diverse zorgverlenersgroepen heeft uitgesproken, en nauw samenwerkt met de Survam, haar taak nog naar behoren uitoefenen? De Zorgraad dient zelfs als instantie, waar bezwaar kan worden aangetekend indien er geschillen zijn tussen consumenten, zorgverzekeraars en zorgverleners. Dit op zich reeds vergt van een dergelijke instantie volstrekte neutraliteit en onafhankelijkheid ten opzichte van alle stakeholders in de zorg. Die neutraliteit en onafhankelijkheid is er niet meer, die is onherstelbaar door deze zelfde Zorgraad ten gronde gericht.

Rest de vraag dan nog: Kan de(ze) Zorgraad nog serieus functioneren? Het antwoord spreekt voor zich!’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: