Zaak SPSB directeur uitgesteld naar 12 januari 2021

Vandaag is de zaak van SPSB directeur Ginmardo Kromosoeto in behandeling genomen. Het betrof een regiezitting. De verdere behandeling werd uitgesteld naar 12 januari 2021. Kromosoeto wordt verdacht van verduistering in dienstbetrekking. Mr. Benito Pick die de verdachte bijstaat vroeg om invrijheidstelling van Kromosoeto, aangezien hij nimmer veroordeeld kan worden voor de ten laste gelegde feiten. Pick wees het gerecht erop dat de ten laste gelegde feiten volgens de dagvaarding gepleegd zijn in de periode waarin de verdachte ontlast was zijn functie als directeur. Ten bewijze hiervan verwees Pick naar het protocol van overdracht waaruit blijkt dat de 2 onderdirecteuren van de SPSB toen de leiding hadden. Rechter Maitrie Kuldip Singh achtte de ernstige bezwaren nog aanwezig en wees het verzoek tot invrijheidstelling af. Kromosoeto zit inmiddels 4 maanden in voorarrest.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: