Vandaag Internationale Mensenrechtendag

“Democratie in Suriname is gaan herleven”

Vandaag, 10 december, staat in het teken van Internationale Mensenrechtendag. De belangrijkste rechten van de mens zijn onder andere non-discriminatie, gelijke behandeling, bescherming van privacy, martelverbod, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, recht op deelname aan het bestuur van een land, verbod op willekeurige arrestatie en detentie, recht op onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, asielrecht, recht op behoorlijke levensstandaard, recht op sociale voorzieningen, vrijheid van vakvereniging, recht op onderwijs, en recht op gezondheid. Parlementariër Reshma Mangre is van mening dat de beleving van deze mensenrechten in Suriname nog niet is wat het wezen moet. Tegelijkertijd geeft ze het ook geen dikke onvoldoende. Met de wisseling van de wacht in het politiek machtscentrum stelt Mangre dat de democratie in het land is gaan herleven. “Dat is een goed gevoel, je ziet dat mensen uit de dictatoriale toestand zijn gestapt. Ook in het parlement zijn de besluiten die genomen worden, gestoeld op democratische beginselen”, zegt de parlementariër in gesprek met Dagblad Suriname. Zij merkt op dat steeds meer vrouwen op de voorgrond treden. Het parlement bijvoorbeeld, bevat meer vrouwen dan mannen. “En daar mogen we trots op zijn. Wat extra aandacht verdient, is het toegankelijk maken van het onderwijs.” Mangre stelt dat het onderwijs de oplossing is voor het armoedevraagstuk. “Er wordt nog onvoldoende geïnvesteerd in het onderwijs en het inschrijfgeld ligt nog aan de hoge kant. We moeten gaan voor gelijke kansen in het onderwijs. Het mag niet zo zijn dat een deel wordt uitgesloten. Dat is een uitdaging die de VHP-Abop regering niet uit de weg zal gaan”, meent Mangre.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: