James Rasam: “Akmos moet een professioneel apparaat worden”

In het kader van kennis en bekwaamheid vergroten, heeft de bedrijfs- en financieel deskundige directeur James Rasam van Intermed Bedrijven Groep, een materclass gehouden voor het bestuur van Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers. De leergang vond donderdag plaats in Clevia Park.

Goed bestuur onontbeerlijk

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen met economische prestaties, respect voor de sociale kant en volgens ecologische randvoorwaarden”, was een belangrijk onderdeel van de dialoog. Investeringsmogelijkheden voor de private sector was een hoofdmoot. De noodzaak van goed landsbestuur en een degelijke private sector werden verplichtingen genoemd. Er werd gehamerd op het moreel aspect van ondernemen.

Maatschappelijk economisch

 Akmos-voorzitter Hariepersad Soekhlal haalde in aanloop naar de masterclass aan: “De associatie denkt in termen van integrale ontwikkeling. Wij spreken als uit een mond. Het gaat om maatschappelijk en economisch gericht ondernemen, werkgelegenheid creëren en geld verdienen. Het is zonneklaar dat de overheid een belangrijke rol bij dit streven is toebedeeld. Succes hangt af van de mate, waarin en de wijze waarop wij als burgers, kleine en middelgrote ondernemers van samenwerking met alle relevante instanties, instituten, organisaties en individuen, die bereid en in staat zijn om medeverantwoordelijkheid op zich te nemen.”

Kennis en ervaring delen

Van links naar rechts de Akmos-bestuursleden Robin Gajadin, Henny Bhoedjawan, Hariepersad Soekhlal en Vidjai Kanipersad. 

“Akmos heeft in elk lid een ervaringsdeskundige. Er worden ideeën, kennis en ervaring gedeeld. Er wordt gewerkt aan verdere professionalisering, waarbij zowel interne als externe deskundigen betrokken worden.” Het betoog van inleider Rasam sloot aan bij de gedachtegang van voorzitter Soekhlal.

Een eerlijke economie

Rasam toonde zich wars van politiek: “De private sector is de motor van economische bedrijvigheid.  Middelgrote en kleine bedrijven dragen het leeuwendeel bij aan de economie. Wij streven naar duurzaam ondernemen, een eerlijke en terechte economie zonder schadelijke gevolgen voor de mens, natuur en/of het milieu. Akmos beijvert zich om de economische ontwikkeling en sociale vooruitgang van Suriname te bevorderen. Het kan zich niet veroorloven om achter te blijven.  Het stimuleren en helpen ontwikkelen van het ondernemerschap is onmisbaar.”

Kapitaal- en financiële markten

Het is publiekgeheim dat Surinaamse bedrijven het moeilijk hebben met investeringen. Kapitaal is niet het enige struikelblok. Het ontbreken van assistentie en ondersteuning is ook een hindernis. Het internationaal bankiers- en financiewezen, met de nadruk op Islamitisch bankieren, dat als een gouden kans voor Suriname wordt beschouwd, werden besproken. Islamitisch bankeren werd nader uitgelegd.

Suriname onvoorbereid

Gaandeweg de bijeenkomst kwam naar voren dat Suriname onvoorbereid is op de ontwikkelingen, die in verband staan met olievondsten in Surinaamse wateren. Niet alleen de overheid en de financiële instellingen moeten zich voorbereiden. Ook het bedrijfsleven, niet te vergeten kleine- en middelgrote ondernemingen, moet zich klaarmaken, de mogelijkheden die deze industrie biedt onderzoeken en bestuderen om het maximale te kunnen halen uit de olierijkdom.

Ondernemersbelang waarmaken

Akmos is met een aanjaagprogramma bezig om economisch en maatschappelijk welzijn door middel van individuele en collectieve participatie, middels scholing en bewustwording op het vlak van economische bedrijvigheid te bevorderen. Er is een proces aan de gang dat de associatie duidelijker en krachtiger moet doen uitkomen in het waarmaken van het ondernemersbelang binnen het economisch en sociaal systeem van Suriname. Rasam had het over: “Het moet geen vrijwillige activiteit zijn. Akmos moet een professioneel apparaat worden.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: